Foto: Landing

-et kunstprogram som inkluderer alle barn

Den kulturelle skolesekken Buskerud har et eget program for elever med funksjonsvariasjoner. Vi er kontinuerlig på jakt etter bredde og unike opplevelser for denne sammensatte gruppen barn og ungdom. Programmet omfatter samtlige uttrykk innen musikk, scenekunst, litteratur, film og visuell kunst.

DKS er særlig opptatt av fysisk tilgjengelighet, tilpasset lys- og lydnivå og størrelse på elevgruppene i dette programmet. Sanselighet, non-verbal kommunikasjon og improvisasjon preger produksjonene vi her tilbyr.

Programmet har en fleksibel innretning. Den enkelte formidling tilpasses elevenes behov og ulike kognitive nivå. Grunnleggende menneskelig kommunikasjon står i fokus for oss, målet vårt er å sikre alle elever gode kunstopplevelser på sine egne premisser. 

Program for tilrettelagt

Hvert år settes det sammen et nytt program som skal ut på skolene. Hele programmet til Den kulturelle skolesekken finner du i Portalen. På denne siden får du en samlet oversikt over hva som er tilbys elever i tilrettelagt opplæring for inneværende og neste skoleår:

Program for skoleåret 2023/24