Elever på konsert med "Høgg ned treet" under Marked for musikk. Foto: Jørgen Greiner

Du som kulturkontakt har en viktig rolle i gjennomføringen av et kulturarrangement på din skole. Du er et viktig bindeledd mellom oss i DKS Buskerud, skolen og utøver som kommer på besøk. Det betyr å:

  • ha ansvar for praktisk gjennomføring av DKS-arrangementet på din skole.
  • ha oversikt over når arrangementene gjennomføres, og legge til rette for besøk.
  • informere lærere og øvrige ansatte på skolen slik at alle i fellesskap innlemmer DKS-besøkene i skolens årshjul.
  • organisere og følge opp kulturverter.

Kulturkontaktens oppgaver

Håndbok for kulturkontakter

her har vi samlet kulturkontaktens oppgaver i en “Håndbok for kulturkontakter”.

Last ned “Håndbok for kultukontakt som pdf.

Ressurssider for kulturkontakter

Veileder for kulturkontakter

Kulturtanken har utarbeidet en mer detaljert “Veileder for kulturkontakten”. Innholdet er laget i samarbeid mellom kulturkontakter og DKS-planleggere fra hele landet. Du finner den på Kulturtankens nettside Veileder for kulturkontaken. Der finner du også veilederen nedlastbar som pdf.

Erfaringer som kulturkontakt

På Kulturtankens side Kulturkontakt – en essensiell rolle kan du lese seks intervjuer med kulturkontakter landet rundt. De forteller om gleder og utfordringer ved det å være kulturkontakt.