Kulturvertene Victoria, Christine, Oda og Nathalie fra Vestbygda ungdomsskole. Fotot: DKSViken/Tanja Steen

Kulturverter er elever som har viktige oppgaver når skolen får DKS-besøk. Som kulturvert representerer du skolen overfor utøverne, og bidrar til å skape en positiv ramme rundt arrangementene. 

Om dere ikke har kulturverter på deres skole og ønsker det, så ta kontakt med oss, så hjelper vi dere i gang. 

Kulturvertens oppgaver

Kulturvertkurs

Et tilbud til alle grunnskoler 

Hver høst arrangerer DKS Buskerud kulturvertkurs som gir en innføring i arrangørfaget. Målet er at skolene får et arrangørteam som blir gode på å ta imot og legge til rette for konserter, forestillinger og kunstnerbesøk fra DKS, eller skolens egne kulturarrangementer.  

Alle kursdeltakerne får akkrediteringsbånd og crew t-skjorte etter gjennomført kurs. Informasjon om innhold og praktiske rammer rundt kursene finner dere i Portalen fra 1. juni: Kulturvertkurs Viken 23/24.   

I filmen Bli kulturvert i Den kulturelle skolesekken får dere et innblikk i et kulturvertkurs:

Digitalt kurs 

Kulturtanken har i samarbeid med DKS Trøndelag utarbeidet en digital kurspakke; Kurs for elevarrangører i DKS. Dette er et underholdende og godt kursopplegg. Vi i DKS Buskerud anbefaler dette som repetisjon av, eller som et supplement til, eksisterende kulturvertkurs.  

Det er tilrettelagt for at både kulturkontakter og lærere kan gjennomføre det digitale kurset som en del av sin interne opplæring. Målgruppe er 5.-10. trinn.

Ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.