To musikere spiller for elever i en gymsal.
Bandoneon. Foto: Tanja Flaaten Steen/DKS Viken

Skolen som kulturarrangør

Skolene i Buskerud får en rekke kulturopplevelser i løpet av et skoleår. Profesjonelle artister kommer på skolebesøk for å gi elevene en god kulturopplevelse.

DKS er alt fra store fellesopplevelser av konserter og teater i gymsalen, til mer intime klasseromsopplevelser av litteratur og visuell kunst. I tillegg kommer opplevelser der elevene reiser ut på museum- eller kinobesøk. Uansett hva det er, kreves det forberedelser av skolen for at disse opplevelsene skal bli fine for alle.

Rektor – kulturkontakt – kulturvert – lærer

Vi i DKS Buskerud er ansvarlige for at tilbudet som gis skolene er av høy kunstnerisk kvalitet. Utøverne på turné har ansvar for å ta kontakt med skolene i forkant av besøket. Skolen er ansvarlige for mottakelse og gjennomføring av DKS-besøket.

Det er rektor som har det overordnede ansvaret for DKS på sin skole. Mange velger å delegere arbeidet videre til en kulturkontakt. God kommunikasjon mellom kulturkontakt og skolens ledelse er vesentlig for at arrangementene skal bli vellykket.

Sett gjerne av tid på personalmøter og fellesmøte i starten av skoleåret og presenter DKS-programmet som kommer til skolen. Se årshjulet under “Kulturkontaktens oppgaver” for mer informasjon om datoer.

Det er viktig at skolen og rektor bidrar til at kulturkontkaten får tid til å:

  • informere lærere når årsplanen legges.
  • Bruke informasjon og videohilsen som ligger på programsiden til Den kulturelle skolesekken.
  • Gjennomføre arrangementene på en god måte.
  • Informere lærere på lærermøter gjennom året.
  • Prioritere nettverkssamlinger og relevante faglige digitale møter.

Kulturkontakten er også ansvarlig for å organisere og følge opp kulturverter. Kulturverter er elever som har vikitge arrangøroppgaver når skolen får DKS-besøk.

Lærerene er viktige rollemodeller for elevene i møte med kunst og kultur. Læreren kan forberede eleven på DKS-besøket.

Les mer om de ulike oppgavene som er knyttet til rollene som kulturkontakt, lærer og kultuvert: