DKS for utøvere

Forslag

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Portalen er nå stengt for forslag til skoleåret 2020/2021.

På bakgrunn av innkomne forslag blir det valgt ut produksjoner som skal inngå i det lokale DKS-programmet. Det er produsenter og programmerere i fylkene og/eller kommunene, i samarbeid med lokale fagutvalg, som beslutter endelig program.

Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er blitt vist i DKS eller et annet sted.

Etter å ha beskrevet forslaget, vil du bli bedt om å angi hvilke skoletrinn du anser at forslaget egner seg for, samt velge ett eller flere kunst- eller kulturuttrykk forslaget hører inn under. Du kan også tagge forslaget med underkategorier og visningstyper. Dette hjelper DKS-administrasjonene med å finne frem til ditt forslag i programmeringsarbeidet. Både målgruppe, fagområder og underkategorier kan justeres dersom forslaget tas med inn i ordningen.

Dersom en eller flere administrasjoner er interessert i ditt forslag vil de ta kontakt via meldingssystemet i forslagsportalen. Du vil da få beskjed via den e-postadressen som er registrert på deg. Du vil også kunne følge med på statusen for ditt innsendte forslag i din side i portalen. Gå til Ofte stilte spørsmål for mer informasjon.

Behandlingstid forslag
Det er meldt inn mange forslag til Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2020/2021. Dersom en eller flere administrasjoner er interessert i ditt forslag vil de ta kontakt via meldingssystemet i portalen. Det er ulike prosesser for gjennomgang av forslagene hos DKS-administrasjonene. Forventet ferdigstilt behandling av forslag for skoleåret vil være i perioden januar – mars 2020.  Da vil du også kunne se endelig status på ditt innsendte forslag på «Min side» i portalen.

 

Kunst- og kulturinstitusjoner

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

  • Først registrerer du deg med personlig profil i DKS-portalen.
  • Deretter fyller du ut skjemaet under og sender inn. Når kunst- eller kulturinstitusjonen er registrert, vil du innen kort tid motta en e-post med informasjon om tilgang til å registrere forslag fra institusjonen du representerer m.m.

Mer info:

En produksjon i DKS kan være for en klasse, et trinn eller en hel skole. Det kan være en forestilling, et forfattermøte, en workshop, en konsert, et formidlingsopplegg på et museum osv. Arenaen kan være skolen - i gymsalen, aulaen eller i klasserommet, eller i en konsertsal, en kino, et bibliotek eller et museum o.l. DKS-produksjoner kan grovt sett deles i to kategorier: opplevelses- eller verksteds- og deltakerorienterte. Ofte vil elevene være med på noe som har begge deler i seg, for eksempel en visning med påfølgende verksted. DKS er mangfoldig i form og innhold, men rammen er at DKS-aktiviteten skjer i skoletiden.

Aktørene i Den kulturelle skolesekken møter barn og unge i hele Norge. Det er derfor et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter, speiler vårt mangfoldige samfunn og synliggjør forbilder, er rollemodeller og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Dette er prinsipper som også er formulert i tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.

DKS-tilbudet skal samspille med skolens læreplaner. Det betyr ikke at kunsten skal være pedagogisk, men at DKS skal sees i sammenheng med skolens overordnede mål om dannelse, de fagovergripende målene eller kompetansemål for fag, der det er naturlig. Det skal gis rom til for- eller etterarbeid, slik at elevene får et best mulig utbytte av DKS-tilbudet. Skoleledere, kulturkontakter, lærere og elever skal involveres og inkluderes som sentrale aktører i DKS-ordningen. Les mer om DKS & skolen her.

Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshaveres interesser skal ivaretas i henhold til Åndsverkloven. Kulturtanken viser til rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Creo - forbundet for kunst og kultur (tidligere MFO). Det forutsettes at fakturerende kunstnere som utfører arbeid i DKS skal betales i tråd med rammeavtalen mellom KS og Creo.

Kunst- og kulturuttrykk