Visuell kunst - DKS for utøvere

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) rommer fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. 

Det er ingen bestemte krav til teknikk, format eller metode for en DKS-produksjon. Det er imidlertid et viktig prinsipp at DKS formidler profesjonell kunst og kultur, og at ordningen ikke skal være en erstatning for skolenes egen kunst- og håndverkundervisning.

En DKS-produksjon kan altså ta alle tenkelige former: Maleri, fotografi, tegning, grafikk eller video. Skulptur, installasjon, stedsspesifikke og relasjonelle uttrykk. Lydkunst, performance, nettkunst, street art, grafitti, tegneserier, billedbøker eller artists’ books. Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner.

Visningsformatet kan for eksempel være en utstilling, en klasseromsvisning, et verksted eller en fremføring. Det kan skje i et galleri, på en scene, i en gymsal, en skolegård eller i et klasserom. Det kan omfatte flere hundre elever, eller en enkelt skoleklasse.

En visning eller fremføring kan vare i 45 minutter, mens et verksted gjerne tar noe lengre tid. Det finnes en rekke eksempler på produksjoner som varer over flere dager, men disse krever ofte spesielle avtaler med skolen og skolens lærere.

Et forslag til DKS merket som «visuell kunst» blir behandlet av fagansvarlig for dette området i fylker (evt. kommuner). I noen tilfeller behandles det av et eksternt råd av fagfeller. Forslag kan merkes med flere fagområder dersom det favner over flere kunstuttrykk.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. Se gjeldende satser her.

Produksjoner som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket. Eksempelvis kan statens avtale om utstillingsvederlag eller visingsvederlag gjennom BONO være aktuelle.

OBS: Fra og med 15. august 2021 har vi lagt inn et verktøy for innmelding av verk til BONO i forslagsskjemaet. Avtaleverket er midlertidig ikke klart enda. Verktøyet er allikevel aktivert, slik at vi kan samle nyttig informasjon i arbeidet med å fastsette et avtaleverk.    

Se DKS for utøvere og Ofte stilte spørsmål for generell info om forslagsprosessen og behandlingstid.

Tips til utforming av DKS-forslag innenfor visuell kunst

Relaterte saker

Hvordan er det å turnere i DKS?

Å reise rundt på skoler i Norge med Den kulturelle skolesekken er en unik opplevelse. Vi har spurt et knippe kunst- og kulturutøvere om deres erfaringer.