Visuell kunst - DKS for utøvere

Visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) rommer fagområdene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. 

Det er ingen bestemte krav til teknikk, format eller metode for en DKS-produksjon. Det er imidlertid et viktig prinsipp at DKS formidler profesjonell kunst og kultur, og at ordningen ikke skal være en erstatning for skolenes egen kunst- og håndverkundervisning.

En DKS-produksjon kan altså ta alle tenkelige former: Maleri, fotografi, tegning, grafikk eller video. Skulptur, installasjon, stedsspesifikke og relasjonelle uttrykk. Lydkunst, performance, nettkunst, street art, grafitti, tegneserier, billedbøker eller artists’ books. Kunsten kan være gjenstandsbasert, men like gjerne ta form av handlinger, hendelser og situasjoner.

Visningsformatet kan for eksempel være en utstilling, en klasseromsvisning, et verksted eller en fremføring. Det kan skje i et galleri, på en scene, i en gymsal, en skolegård eller i et klasserom. Det kan omfatte flere hundre elever, eller en enkelt skoleklasse.

En visning eller fremføring kan vare i 45 minutter, mens et verksted gjerne tar noe lengre tid. Det finnes en rekke eksempler på produksjoner som varer over flere dager, men disse krever ofte spesielle avtaler med skolen og skolens lærere.

Et forslag til DKS merket som «visuell kunst» blir behandlet av fagansvarlig for dette området i fylker (evt. kommuner). I noen tilfeller behandles det av et eksternt råd av fagfeller. Forslag kan merkes med flere fagområder dersom det favner over flere kunstuttrykk.

Satsene for formidlingsarbeid i DKS er regulert gjennom en rammeavtale mellom Creo og KS. Se gjeldende satser her.

Produksjoner som benytter verk, objekter eller annet materiale som er beskyttet under loven om opphavsrett, må klarere dette slik at opphavspersonene får vederlag i henhold til avtaleverket. BONO har inngått en pilotavtale om rettigheter og vilkår for bruk av visuelle verk som benyttes i kunstformidling i Den kulturelle skolesekken (DKS). Se mer info under.

Se DKS for utøvere og Ofte stilte spørsmål for generell info om forslagsprosessen og behandlingstid.

Pilotavtale med BONO

Mandag 16. januar 2023 skrev BONO og Kulturtanken under på en pilotavtale som skal benyttes som et grunnlag for å fremforhandle en ny og endelig avtale i 2024. Formålet med pilotavtalen er å legge til rette for at det betales vederlag til rettighetshavere for bruk av opphavsrettslig beskyttede visuelle verk i Den kulturelle skolesekken.

Pilotavtalen omfatter visuelle verk skapt av norske og utenlandske kunstnere som for eksempel maleri, skulptur, fotografier, kunsthåndverk, tekstil, grafikk, tegninger, illustrasjoner, installasjoner og videoverk, som er opphavsrettslig vernet i henhold til åndsverkloven.

Avtalen omfatter kun verk som har blitt registrert i DKS-portalen, og gjelder for den ordinære kunstformidlingen som gjennomføres i regi av DKS, inkludert på skoler i landet, på besøk hos utstillingssteder eller på kunstnerverksted.

Les mer om pilotavtalen her. 
Se veileder som viser hvordan du registrerer verk i DKS-portalen. 

Tips til utforming av DKS-forslag innenfor visuell kunst

Relaterte saker

Hvordan er det å turnere i DKS?

Å reise rundt på skoler i Norge med Den kulturelle skolesekken er en unik opplevelse. Vi har spurt et knippe kunst- og kulturutøvere om deres erfaringer.