Nye samarbeidsavtaler med kommunene

Sammenslåingen av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold betyr endringer i Den kulturelle skolesekken (DKS) for abonnementsordningen og samarbeidsavtalene med kommunene. DKS-ordningen skal harmoniseres på tvers av gamle fylkesgrenser og vi skal finne en felles plattform for hvordan DKS skal se ut i Viken. Derfor inviterer vi alle Vikens kommuner til å bidra i denne prosessen med å finne de gode løsningene sammen med oss.  

Viken fylkeskommune har blitt en av landets største leverandører av kunst og kultur. Og hvordan kan Den kulturelle skolesekken sikre best mulig kunst og kultur til barna våre i framtiden? Hva ønsker vi å ta med oss videre inn i Viken? Hvordan skal Den kulturelle skolesekken på best mulig måte levere kunst og kultur til skolene og kommunene? Hvilke avtaler skal vi legge til grunn for alle parter? Spørsmålene er mange og vi trenger dere i kommunene til å være med oss for å finne de gode svarene, slik at vi sammen kan forme framtidens kulturelle skolesekk. 

Vi ønsker en åpen og god prosess hvor det skal være rom for å tenke nytt. Eksisterende samarbeidsavtaler gjelder ut skoleåret 2020/2021. 

Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med Amund Oserud Bentzentlf: 412 67 838 eller e-post: amundb@viken.no

Innspillsmøte for kommunene i Viken om nye samarbeidsavtaler for DKS – 13. februar 2020

Vi takker alle kommunene i Viken som deltok på innspillsmøtet vårt i Den Norske Opera & Ballett 13. februar. Dere delte mange gode innspill som vi gleder oss til å se videre på sammen med dere. Sammen former vi fremtidens kulturelle skolesekk.

Vi dokumenterte Drammen, Ås og Indre Østfolds innspill her, så om din kommune ikke kunne delta, eller du ønsker å se noen av innspillene kan du spille av videoene under.
Øvrige innspill/avstemminger dere delte med oss via mobiltelefon finner du her.
Gruppearbeidene skal vi nå gå gjennom og systematisere før vi tar fatt på veien videre.