Nye samarbeidsavtaler med kommunene

Sammenslåingen av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold betyr endringer i Den kulturelle skolesekken (DKS) for abonnementsordningen og samarbeidsavtalene med kommunene. DKS-ordningen skal harmoniseres på tvers av gamle fylkesgrenser og vi skal finne en felles plattform for hvordan DKS skal se ut i Viken. Derfor inviterer vi alle Vikens kommuner til å bidra i denne prosessen med å finne de gode løsningene sammen med oss.  

Viken fylkeskommune har blitt en av landets største leverandører av kunst og kultur. Og hvordan kan Den kulturelle skolesekken sikre best mulig kunst og kultur til barna våre i framtiden? Hva ønsker vi å ta med oss videre inn i Viken? Hvordan skal Den kulturelle skolesekken på best mulig måte levere kunst og kultur til skolene og kommunene? Hvilke avtaler skal vi legge til grunn for alle parter? Spørsmålene er mange og vi trenger dere i kommunene til å være med oss for å finne de gode svarene, slik at vi sammen kan forme framtidens kulturelle skolesekk. 

Vi ønsker en åpen og god prosess hvor det skal være rom for å tenke nytt. Eksisterende samarbeidsavtaler gjelder ut skoleåret 2020/2021. 

Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med Amund Oserud Bentzentlf: 412 67 838 eller e-post: amundb@viken.no

Framdriftsplan nye samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtale Akershus – Gjerdrum kommune

Samarbeidsavtale Buskerud – mal

Samarbeidsavtale Østfold – Sarpsborg kommune

Tilleggsavtale musikk Akershus – Ullensaker

Tildelingsbrev fra Kulturtanken til Akershus fylkeskommune

Stortingsmelding nr. 8, 2007-2008

Utdrag fra Stortingsmelding 8:

  • Det skal være en varig ordning. ​
  • Den skal videre være for alle elever uavhengig av hvilken skole de går på og hva slags økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de måtte ha. ​
  • Den kulturelle skolesekken skal bidra til å realisere målene i læreplanverket, både i generell del av læreplaner og i de enkelte fags læreplan. ​
  • Ordningen skal ha høy kvalitet og elevene skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud med høy kunstnerisk kvalitet
  • DKS skal også forstås som et samarbeidstiltak mellom kultur og skole på alle nivå, både lokalt, regionalt og nasjonalt. I rollefordelingen mellom kultur og skole vektlegges det at opplæringssektoren har ansvaret for å legge forarbeid og etterarbeid til rette for elevene, mens kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet og for å informere om innholdet i god tid. Sist men ikke minst vektlegges lokal forankring og eierskap. Det hevdes at ordningen “må forankres lokalt, i den enkelte skolen, kommunen og fylket for å sikre lokal entusiasme og gi rom for lokale varianter slik at alle skal kunne kjenne eierskap til skolesekken”

Innspillsmøte for kommunene i Viken om nye samarbeidsavtaler for DKS – 13. februar 2020

Vi takker alle kommunene i Viken som deltok på innspillsmøtet vårt i Den Norske Opera & Ballett 13. februar. Dere delte mange gode innspill som vi gleder oss til å se videre på sammen med dere. Sammen former vi fremtidens kulturelle skolesekk.

Vi dokumenterte Drammen, Ås og Indre Østfolds innspill her, så om din kommune ikke kunne delta, eller du ønsker å se noen av innspillene kan du spille av videoene under.
Øvrige innspill/avstemminger dere delte med oss via mobiltelefon finner du her.
Gruppearbeidene skal vi nå gå gjennom og systematisere før vi tar fatt på veien videre.

09:15 Kaffe og registrering

10:00 Velkommen og introduksjon

Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold

Cathrine Haakonsen, seksjonsleder DKS Viken

Lill Carin Jacobsen, enhetsleder formidling DKS Viken

10:35 Pause

10:50 Innspill fra kommunene

Innledning ved Johannes Hafnor, enhetsleder produksjon DKS Viken

Innspill fra kommunene med representanter fra:

Drammen kommune, Christin Hoff, kulturkonsulent DKS, Drammen kulturskole

Ås kommune, Alexander K. Plur, virksomhetsleder kultur og fritid

Indre Østfold kommune, Knut Olav Sæves, seksjonsleder kulturutvikling

11:15 Åpen runde

12:00 Lunsj

Vi inviterer til lunsj i operaens restaurant Sanguine Brasserie

12:45 Omvisning på operaen

Vi deler oss i 4 grupper (ala gruppearbeid) og får en omvisning på huset.

13:15 Innspill fra kommunene fortsetter

Gruppearbeid

14:00 Pause med noe å bite i

14:15 Veien videre

Oppsummering av dagen med Lill, Johannes, Amund og Cathrine. Hvordan ta innspillene videre, framdriftsplan.

15:00 Takk for i dag