Kulturminister Anette Trettebergstuen står i et utstillingsrom på et galleri og smiler.
Kulturminister Anette Trettebergstuen mottok nettopp en rapport der Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken har blitt utredet. Foto: Ilja C. Hendel/KUD

Evalueringen av Kulturtanken er klar

Rapporten ble overlevert til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fredag 31. mars av forskningsteamet i Oxford Research og Høgskulen på Vestlandet.

– Den kulturelle skolesekken er en demokratisk og utjevnende ordning som gir alle barn og unge like muligheter til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet helt gratis gjennom skolen. Nå vil vi vurdere anbefalingene i rapporten, med sikte på å gjøre Den kulturelle skolesekken enda mer relevant for elevene og bedre forankret i skolen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til regjeringen.no

Les hele rapporten hos regjeringen.no