Utlysning: juryklasse for Uprisen 2022

Vi søker lærere og elever som ønsker å si sin mening om ungdomslitteratur. Elleve utvalgte 9. klasser utgjør den nasjonale juryen som kårer Uprisen. Neste år kan din klasse få det ærefulle oppdraget i ditt fylke!

Hva er Uprisen?

Sammen med Brageprisen og Kulturdepartementets barnebokpriser er Uprisen noe av det gjeveste en forfatter kan motta. Akershus, Buskerud og Østfold deltar i 2023 med en skoleklasse hver i kåringen av neste års Uprisvinner. En niendeklasse ved din skole har altså mulighet for å være med på å bestemme hvem som får Uprisen for bokåret 2023, som blir kåret på Lillehammer litteraturfestival våren 2024.

Juryklassene leser og vurderer fra februar til mai, og hver klasse diskuterer seg fram til en favoritt. Alle juryklasser velger to representanter som de sender til prisens fjerde ledd: Storjuryen. Storjuryen møtes på Norsk Litteraturfestival i Lillehammer siste uka i mai og kommer fram til en felles vinner. Prisen deles ut dagen etter.

Juryklassen får:

 • En sentral rolle i kåringen av Norges viktigste litteraturpris.
 • Gratis tilsendte eksemplarer av hver av de fem nominerte bøkene. Det totale antallet bøker utgjør minimum en bok per elev.
 • Besøk av en profesjonell kritiker tre ganger i løpet av leseperioden.
 • Mulighet for medieomtale i riksdekkende media og lokalpresse.
 • Tilbud om å dra på utdelingen av Uprisen på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i slutten av mai. Arrangementer, mat og overnatting dekkes for inntil 30 elever. Reise må finansiers selv.

Skolen og klassen forplikter seg til:

 • Å bruke mye tid i leseperioden.
 • At læreren deltar på et obligatorisk dagsseminar i Oslo i januar 2024.
 • Å sende to elever til Lillehammer på storjurymøtet. En lærer må følge elevene. Utgifter er dekket.

Hvorfor søke:

 • Uprisen gir ungdom innflytelse. Deres mening betyr mye for forfattere, forlag og påvirker nye bokprosjekter.
 • Elevene leser hele bøker. At deres mening teller, motiverer dybdelesing og mengdelesing.
 • Uprisen gir muntlige ferdigheter. Elevene får trening i å si sin mening og lytte til andres.
 • Uprisen går over hele vårsemesteret. Det er intenst, men tilbakemeldinger viser at det også skaper samhold og gode relasjoner i klassen.
 • Opplegget i seg selv er enkelt, men har rammer som gir leselyst.
 • Uprisen gir leseglede.

Søknaden må inneholde:

 • Klassetrinn og skole.
 • Antall elever.
 • Hvorfor dere ønsker å være juryklasse.
 • Hvordan dere jobber med litteratur.

Send søknad til:

Stig Elvis Furset, litteraturprodusent DKS Viken, stigfu@viken.no

Søknadsfrist 14.05.23

Uprisen ­– årets ungdomsbok er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og alle fylkene. Dere kan få vite mer på nettsiden til uprisen.no. Her kan dere også se film om uprisen.