Utlysning: kritikerklasser til Uprisen 2022

Vi søker lærere og elever som ønsker å si sin mening om ungdomslitteratur.

Sammen med 32 andre klasser kan din klasse vurdere årets ungdomsbøker på uprisen.no. Anmeldelsene påvirker hvilke fem bøker som går videre i kampen om å bli Årets ungdomsbok.

Hva er Uprisen?

Sammen med Brageprisen og Kulturdepartementets barnebokpriser er Uprisen noe av det gjeveste en forfatter kan motta. I Uprisen – årets ungdomsbok avgjør ungdommene hvem som vinner.

Prisarbeidet går gjennom hele skoleåret og er delt i fire. Først ut er de 33 kritikerklassene som gjennom høsten anmelder alle årets ungdomsbøker. I januar nominerer en ungdomsjury fem bøker på bakgrunn av kritikerklassenes meninger. En av disse bøkene vil vinne tittelen Årets ungdomsbok.

På våren overtar juryklassene, som leser og vurderer fra februar til mai, og hver klasse diskuterer seg fram til en favoritt.

Kritikerklassene får:

 • En sentral rolle i kåringen av Norges viktigste litteraturpris.
 • Minst 15 ferske ungdomsbøker til odel og eie.
 • Tilbud om totimers skrivekurs, digitalt eller fysisk.

Skolen forplikter seg til:

 • Gi lærer en dag til oppstartseminar og forberedelse. Utgifter er dekket.
 • Publisere minst én anmeldelse per tilsendte bok,

Hvorfor søke:

 • Uprisen gir ungdom innflytelse. Deres mening betyr mye for forfattere, forlag og påvirker nye bokprosjekter.
 • Elevene leser hele bøker. At deres mening teller, motiverer dybdelesing og mengdelesing.
 • Uprisen gir muntlige ferdigheter. Elevene får trening i å si sin mening og lytte til andres.
 • Uprisen går over hele vårsemesteret. Det er intenst, men samtidig et leseprosjekt med kontinuitet. 
 • Opplegget i seg selv er enkelt, men har rammer som gir leselyst.
 • Uprisen gir leseglede.

Som norsklærer får du sjansen til å:

 • La elevene skrive autentiske tekster som blir lest av andre enn deg.
 • La elevene delta i et uenighetsfellesskap med klare føringer.
 • La elevene erfare at deres skriftlige ytringer teller i en offentlig sammenheng.
 • Gi rett bok til rett elev og utvikle elevsamarbeid om bøkene.
 • Arbeide tverrfaglig om de bøkene som inviterer til det.
 • Bruke bøkene som utgangspunkt for ulike former for dybdelæring knyttet til kjerneelementer.
 • Skape mulighet for ulike underveisvurderingssituasjoner.

Elevene får:

 • Innflytelse. Deres mening betyr mye for forfattere, forlag og påvirker nye bokprosjekter.
 • Lese hele bøker. At deres mening teller, motiverer til både dybdelesing og mengdelesing.
 • Skrivetrening. Anmeldelsene som publiseres på uprisen.no har offentlig verdi. 
 • Et leseprosjekt med kontinuitet, og som skaper samhold i klassen. 
 • Leselyst og leseglede.

Alle klasser på ungdomstrinnet kan søke. Skoler kan søke med flere klasser.

Søknaden må inneholde:

 • Klassetrinn og skole.
 • Antall elever.
 • Hvorfor dere ønsker å være kritikerklasse.
 • Hvordan dere jobber med litteratur.

Send søknad til:

Stig Elvis Furset, litteraturprodusent DKS Viken, stigfu@viken.no

Søknadsfrist: 14.05.23

Uprisen ­– årets ungdomsbok er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og alle fylkene. Dere kan få vite mer på nettsiden til uprisen.no. Her kan dere også se filmer om uprisen.