Novellemysteriet - tett samarbeid mellom ekte og virtuell verden

Det er en ivrig, lett og konsentrert stemning i rommet med de 15 elevene fra Frogn videregående skole. De skal teste en pilot, «Novellemysteriet», laget av forfatter og førsteamanuensis ved Norsk barnebokinstitutt, Steffen Sørum, og designer og spillmaker, Erlend Ashov. Piloten er laget i samarbeid med Widar Aspeli fra Den kulturelle skolesekken i Oppland, og Gunnar Vilberg fra Den kulturelle skolesekken i Viken. I dette prosjektet skal elevene finne fram til en riktig sammensetning av en norsk samtidsnovelle ved hjelp av en kortstokk, spillbrett og digital VR-teknologi.   

Tre elever fra Frogn videregående skole prøve VR-briller og ler. Foto: Tanja Steen/DKS Viken.
Elever fra Frogn vgs (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

I rommet er det tre grupper med 5 ungdommer på hvert bord. De får utdelt hver sin spillpakke med instrukser på hvordan det hele skal gjøres. På egenhånd, uten utøver eller lærer, setter de sammen VR-brillene av papir, laster ned app på telefon og legger ut spillbrett og kort. En elev begynner med VR-brillene, mens de andre samarbeider rundt telefon, spillbrett og kort. Hele tiden må de snakke sammen og veilede hverandre. Eleven med VR-briller må forklare hva som viser seg i brillene, og de andre elevene må hjelpe til med hvilke valg og veier som skal tas i den virtuelle verden. For å få til det, må de analysere og tolke, og til slutt løse en tekstkabal på kort og spillbrett - basert på tekstfragmenter fra fem norske samtidsnoveller.  

Elever setter sammen VR-briller Foto: Tanja Steen/ DKS Viken.
Elever setter sammen VR-briller (Foto: Tanja Steen/ DKS Viken)
Hendene til en elev som holder en kortstokk med instrukser om hvordan de skal løse novellemysteriet.

«Jeg ser en sjakkbrikke! Huske! Grevling! Nei, en giraff kanskje!»   

Eleven med VR-briller på nesen snur seg ivrig rundt og foreller hva han ser i brillene. De andre på bordet leter i kortene de har foran seg, prøver å stokke dem i riktig rekkefølge.  

«Ja, der er riktig» svarer en med kort i hånden. «Du går sikkert i riktig retning!».  

Det er ikke så lett å forstå alt som foregår for en som observerer det hele utenfra, men ungdommene ser ut til å være dypt inne i det de holder på med. Det er tett samarbeid, de lar seg ikke affisere av noe rundt seg, av oss som observerer eller hva som foregår på de andre bordene.   

Fire elever sitter rundt et bord og leser gjennom instruksjonene til Novellemysteriet.

Og det er nettopp dette samarbeidet ungdommene trekker fram i etterkant da de blir spurt om hvordan de opplevde denne piloten. Martine, Johanne, Andrine, Sarah og Mari har jobbet sammen i de to timene piloten varte.  

«Det var gøy! Gøy med team og samarbeid», forteller de i kor. Vi kommuniserte mye mer enn det vi pleier å gjøre». «Og gøy med spillbrettet».  

«Det kunne kanskje vært noe mer forklaringer noen steder på hva man skulle gjøre, men det var utfordrende og spennende» forklarer de videre.   

«Dette kunne jeg gjort på en fredags kveld», sier en av guttene på det andre bordet.  

Lærer Siw skyter inn at dette er faglig relevant for alle årene på videregående skole. Hun synes også det er spennende med kombinasjonen av det digitale, virtuelle og virkelige. Hun er selv vant til å inkludere og bruke mobiltelefon i undervisningen.   

To elever sitter ved siden av hverandre, den ene ser gjennom VR-briller.

Det er 5-6 år siden samarbeidet mellom Steffen, Erlend og Widar startet  med produksjonen “Disken fra Kush”, et litterært og tekstdrevet spill, som var ute i skolene.  Det “reiste rundt” uten utøver. Opplegget var kun analogt og ble sendt rundt til skolene. Spillet fungerte godt, men det var upraktisk med all papirutsendelse.   

Ideen med å utvikle en lignende produksjon til et mer takknemlig format med å inkludere digitale løsninger ved hjelp av VR-briller og mobiltelefon startet av praktiske grunner. Og også DKS Akershus, nå Viken, ble involvert i utviklingen av prosjektet. Steffen og Erlend har også stor tro på at dette vil bidra til mer leselyst for flere unge. Det blir en ny innfallsvinkel til lesning. Det var også noe av dette elevene trakk fram under piloten:  

«Brillene tilfører noe mer» «Det er lurt at teksten blir delt opp og at metoden er forskjellig. Mer spennende og gøy» poengterer elevene.   

Elevene synes også grafikken i VR-brillene var bra. «Det svarer til forventningene i denne sammenhengen» sier en av jentene.   

Steffen Sørum og Erlend Ashov står ved siden av hverandre og smiler til kamera. De er folka bak spiller Novellemysteriet. Foto: Tanja Steen/DKS Viken.
Steffen Sørum og Erlend Ashov (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

Produksjonen Novellemysteriet er tenkt å komme ut til skolene i Viken neste skoleår. Det blir spennende å sende dette ut til elevene, som en pakke uten utøver. Alle elevene får med seg en antologi med novellene som er med i spillet hjem til odel og eie. Novellene er skrevet av Kristin Lindt, Gro Dahle, Marie Aubert, Lars Mæhle og Therese Tungen. En litt annerledes vri på en skolesekk produksjon.