Rami Maktabi er ferskt medlem i Kulturrådets Faglige utvalg for tverrgående ordninger. Foto: Ingrid Rekdal / Fredriksstad Blad.

DKS-produsent inn i Kulturrådsutvalg

Det er en stor tillitserklæring, og ikke minst lærerikt og spennende å få mulighet til å jobbe med så kunnskapsrike fagfeller, sier Rami Maktabi. Han er produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken Viken. Straks trer han også inn i Kulturrådets Faglige utvalg for tverrgående ordninger.

Bred kulturfeltkunnskap

Kulturrådet forvalter flere støtteordninger som går på tvers av de tradisjonelle disiplinene på kunst- og kulturfeltet. Faglig utvalg for tverrgående ordninger har en sammensatt portefølje, og forvaltningen av denne krever god kunstfaglig kompetanse innenfor hvert kunstområde, samt en bred kulturfeltkunnskap med forståelse av kulturoffentlighet, kulturpolitikk, problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold og inkludering av ulike målgrupper, nye kunstneriske uttrykk og praksiser, samt kunnskap om den nasjonale og regionale kulturelle infrastrukturen og utviklingen innenfor kunst- og kulturvirksomheter for øvrig, skriver Kulturrådet på sine sider.

Barn og unge

Barn og unge er et gjennomgående satsningsområde i flere av tilskuddsordningene utvalgene i Kulturrådet jobber med.
– Utvalgsarbeidet gir mulighet til å få en bred oversikt over kunst- og kulturfeltet over hele landet, sier Maktabi, og tenker at en slik forståelse også er hensiktsmessig inn i hans daglige virke i Den kulturelle skolesekken.

Spennende kompetanse i utvalget

-Vi har bred og sammensatt bakgrunn som utvalgsmedlemmer, både dans, samtidskunst, scenekunst, arkitektur og kunst for barn og unge er representert blant de seks utvalgte, sier Maktabi.
Selv har han designutdanning fra University of Central England og Nottingham Trent University, og har studert kunstformidling for barn og unge på Høgskolen i Østfold. Han har etablert visningsrommet for kunst No13 contemporary i Fredrikstad, og er tidligere styreleder i Norske Kunstforeninger.

-Jeg ser frem til å jobbe sammen med utvalgets leder, Maria Utsi, som virkelig er en stor kapasitet i kunst- og kulturfeltet, og de andre utvalgsmedlemmene Per Ananiassen, Bjørn Hatterud, Inga Moen Danielsen og Ingvil Aarholt Hegna, avslutter Maktabi