Spor av pust

arrow_back Produksjoner

Omsluttet av luft.
Pusten. 
Inni oss, rundt oss. 
Hvordan kan det usynlige fellesskapet bli synlig? 
Hva er pustens form?


Pusten forbinder alle levende skapninger. Det er prosessen som lar oss eksistere. Men hvordan kan det usynlige fellesskapet, som vi skaper hver dag bare ved å puste, bli lagt merke til, synlig, forstått? Kunstner Maria Almås Frantzen gleder seg til å utforske dette sammen med elevene i Ofoten.  


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Et trillebord er fint. Eller en håndsrekning med utstyret. Det holder med en person.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Utøver må få tildelt et fast rom hvor elevene kan komme til de ulike hendelsene på skolen, det gjelder særlig stedene med tre visninger på samme dag.  Ønsker å ha en kontaktperson på skolen som jeg kan ha dialog med opp mot besøket. Trenger kost og feiebrett.

Transportbestillinger
Skolene bestiller selv transport når det er nødvendig ved hjelp av vårt rekvisisjonsskjema. Viktig info om merking av faktura ligger i merknadsfeltet i turnéplanen.

Ukeplantekst
Denne uken er kunstner Maria Almås Frantzen på turné med Spor av pust for Den kulturelle skolesekken i Nordland og kommer snart på besøk til vår skole. Les mer om dette på www.dksnordland.no.

Promotering i skolen
Benytt gjerne bilder og video som ligger øverst på denne hjemmesiden. Vi oppfordrer skolen til å la kulturarrangørene stå for promoteringen.

Vårt mål
DKS Nordland tilbyr et mangfoldig program av høy kvalitet med mål om å engasjere, inspirere og utfordre. Vi legger vekt på kunstens egenverdi; kunsten rører ved oss på uventet vis og gir rom for utvikling og nye impulser. Vi håper at programmet setter spor hos unge øyne, hjerter og sinn!

Arrangert av

Nordland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Maria Almås Frantzsen

Andre medvirkende

Gruppenavn

Maria Almås Frantzsen

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Mette Jordahl-Broback , tlf: +47 41 20 01 79, e-post: metjor@nfk.no

Produsent/fagansvarlig

Gry Løvmo, tlf: +47 98 41 92 11, e-post: grylov@nfk.no

Kontaktperson utøver

Maria Almås Frantzsen, tlf: +47 41 26 51 36, e-post: mafrantzsen@me.com