Er du utøver og ønsker oppdrag i DKS Nordland?

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen. Der kan du også lese mer om DKS-ordningen.

Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.