Digital formidling av litteratur

I denne tida med avlyste DKS-turnear, er det kjekt å kunne fortelje at det er laga opplegg med digital litteraturformidling for elevar i grunnskolen i heile landet. Forfattarane Bjørn Ingvaldsen (mellomtrinnet), Linde Hagerup (småtrinnet) og Jan Tore Noreng (ungdomstrinnet) deltar.

Dei tre formidlingsoppleggene blir formidla til skolane denne veka. Kvar forfattar har 3 x 15 minutter lange filmar etterfulgt av oppgåver og spørsmål som er i tråd med læreplanen.

De finn alle filmane her:

Småtrinnet – Linde Hagerup

Mellomtrinnet – Bjørn Ingvalden

Ungdomstrinnet – Jan Tore Noreng

Video 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.