Publikum jubler for musiker
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vil du bidra i DKS skoleåret 2023-24?

15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 2023-2024. Innmeldingsfrist er 1. oktober kl. 23.59.

Det er kun produksjoner for grunnskolen (1.-10. trinn) som er av interesse for Lørenskog kommune. Produksjoner for videregående skoler må sendes Viken fylkeskommune fordi videregående skoler er fylkeskommunale. Se nettsidene til DKS Viken

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Spesielle behov for neste skoleår

Vi ønsker forslag innen alle sjangre. For neste skoleår leter vi etter flere produksjoner på begge målformer og de øvrige nordiske språk. Vi leter også etter samiske produksjoner for ungdomstrinnet og produksjoner med kvensk kultur.

DKS Lørenskog har i hovedsak en trinnvis ordning der alle elever på samme trinn er sikret samme produksjon. Noen produksjoner går også over flere trinn. Ethvert forslag må minst være for en hel klasse av gangen, helst flere klasser.

Dersom produksjonen blir valgt, kommer vi til å etterspørre en videohilsen til skolene.

Nyttige lenker til viktig informasjon

Husk innmeldingsfristen!

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

Innmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 1. oktober kl 23.59. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Endringer i forslagsskjemaet

Det er gjort enkelte endringer i forslagsskjemaet. Alle forslagsstillere må derfor lese nøye gjennom før forslaget sendes inn.

Problemer? Her får du hjelp!

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer? Kontakt vår brukerstøtte:

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no
Telefon: (+47) 479 74 744