En kulturvert som jobber med teknisk utstyr
Kulturvert (foto: Siri Adorsen)

Er du kulturvert?

Gratulerer med oppgaven som kulturvert på din skole!

Hva vil det si å være kulturvert i Lørenskog?

Kulturverter er utvalgte elever på skolene som tar imot besøket fra Den kulturelle skolesekken og sørger for at utøverne finner frem og har det bra. DKS Lørenskog mottar ofte meldinger fra utøvere der de skryter av kulturvertene på skolene. Det er veldig bra, og vi håper kulturvertene forstår hvor viktige de er for at en utøver på tur i Lørenskog får en god opplevelse.

Skolene velger en gruppe elever som skal være kulturverter gjennom skoleåret. Elevene ledes av kulturkontakten, og deltar på kurs i regi av DKS Lørenskog i august/september.

Det er utarbeidet et arrangørhefte for kulturvertene, med sjekklister og nødvendig informasjon i forbindelse med arrangøroppgaven. På kurset vil også kulturvertene få praktiske øvelser for hvordan de best mulig kan ivareta sine oppgaver som godt vertskap fra sin skole og gode medhjelpere/tilretteleggere.

Som kulturvert vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du vil lage en fotballturnering, en fest, eller rett og slett lage en egen festival.

Vi har laget en liten film for kulturvertene:

Sjekkliste for kulturverter

Det må som regel alltid gjennomføres planleggingsmøter sammen med kulturkontakten i forkant av besøket og oppgavene fordeles mellom kulturvertene.

Forestillingsdagen

 • Utøvere tas imot til avtalt tidspunkt.
 • Finn ut i forkant om noen kulturverter trenger å komme litt tidligere til skolene for å rigge klart. Noen produksjoner trenger lengre tid til opprigg, og skal utøverne rekke flere forestillinger samme dag, må noen starte tidligere.
 • Sørge for bære-/riggehjelp.
 • Vann/kaffe eller te til utøver/tekniker.
 • Slå av skoleklokka under forestilling om mulig.
 • Innslipp og plassering av publikum når scenen og utøverne er klare.
 • Introdusere utøvere dersom utøver ønsker det og det er planlagt at kulturvertene skal være til stede under forestillingen. Om kulturvertene skal være til stede under en produksjon for et annet klassetrinn enn de selv tilhører må kulturvertene blande seg med publikum.
 • Takke for forestilling dersom kulturvertene har vært til stede.

Etter forestilling

 • Bærehjelp og hjelpe til med nedrigging.
 • Rydde forestillingslokalet.
 • Tilby utøvere kaffe/rundstykke, eller slå av en prat før de drar videre-

Ressurser