Lærer og elever ved Hammer skole
Lærer og elever ved Hammer skole (foto: Jonas Ruud)

Er du lærer?

Lærerens rolle

Lærerens tilstedeværelse og engasjement kan være avgjørende for at elevene skal få mest mulig ut av besøket fra Den kulturelle skolesekken.

Når det gjelder å utnytte besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag. Det aller viktigste er å forberede klassen på hvem som skal komme, passe på at alt ligger til rette for besøket og gi kunstneren eller utøveren en varm velkomst. Lærere er elevenes forbilder, og det er derfor viktig at lærere bidrar til å skape gode forventninger hos elevene.

Produksjonene fra DKS henviser ofte til læreplanene, og det er derfor optimalt hvis det undervises i relaterte temaer i perioden med besøk fra skolesekken. Derfor oppfordrer vi dere til å bruke nettsidene og samordne undervisningen med besøket fra Den kulturelle skolesekken – der dette er mulig.

Har du spørsmål om en produksjon som skal komme til din klasse? Ikke nøl med å ta kontakt med kulturkontakten på din skole, eller den som står som kontaktperson på denne produksjonen!

DKS Lørenskog setter veldig stor pris på tilbakemeldinger på hvordan de ulike produksjonene har fungert. Send gjerne en e-post i etterkant, om det er ris eller ros eller forslag til forbedring.

Alle lærere er kulturformidlere, og kunst og kultur kan formidles i alle fag! Kunst og kultur gjør elevene bedre!

Utforsk produksjoner i DKS

Følg DKS Lørenskog på Facebook