Finn Evensen og Kjersti Østnes Eggum i «Fra Hompetitten til Bakventland»

Er du utøver?

Søknader

DKS Lørenskog tar gjerne imot søknader fra utøvere som har en spennende produksjon som kan egne seg i vår skolesekk. Vi har søknadsfrist 1. oktober.

Innmelding av produksjoner for skoleåret 2021/2022 gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no.

Om Den kulturelle skolesekken i Lørenskog

DKS Lørenskog har en trinnvis ordning. Det vil si at en produksjon ofte bare er for ett trinn – men hele trinnet skal få produksjonen. Dette gjør at man kan ha samme produksjon i flere år, og produksjoner som fungerer godt i Lørenskog kan derfor gå i flere år før de blir erstattet. Vi ser flere fordeler med å la en produksjon gå over flere år. Dette gir en forutsigbarhet for skolene og gir dem mulighet til å stille forberedt og bruke produksjonen på en bedre måte og til å oppfylle læringsmålene. Ved å ha en trinnvis løsning har vi mulighet for å ha produksjoner som er tilpasset publikum.

DKS Lørenskog tar også hvert år inn flere nye produksjoner. Produksjonene i vår skolesekk skal dekke alle felt – kulturarv, visuell kunst, scenekunst, film, litteratur og musikk. Hva vi har behov for av nye produksjoner vil variere fra år til år.

Enhver forestilling/verksted må minst være for en hel klasse av gangen – det vil si opptil 30 elever. Vi foretrekker at kapasiteten er minst to klasser. Det vil si at opplegg som kun tar 15–20 elever av gangen, i prinsippet aldri vil bli kjøpt inn.

Følgende opplysninger er viktige

  • Sjanger – det må gå klart frem av søknaden hvilket kulturfelt dette gjelder, også når det er kunstarter i samspill.
  • Kapasitet – hvor mange elever av gangen og hvor mange forestillinger per dag.
  • Antall utøvere
  • Lengde på programmet samt tid for opprigg og nedrigg.
  • Hvilke klassetrinn produksjonen er beregnet for/egnet for.
  • Pris
  • God beskrivelse av opplegget – gjerne med en video.
  • Spesielle behov når det gjelder arena. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle skoler har like gode fasiliteter når det gjelder blendingsgardiner, plass, akustikk etc.
  • Kan dere flytte mellom skoler/arenaer i løpet av en dag?

NB: Det er kun produksjoner for grunnskolen som er av interesse for oss. 
Produksjoner for videregående skoler må sendes Viken fylkeskommune fordi videregående skoler er fylkeskommunale.
Se nettsidene til DKS Viken