Finn Evensen og Kjersti Østnes Eggum i «Fra Hompetitten til Bakventland»
Finn Evensen og Kjersti Østnes Eggum i «Fra Hompetitten til Bakventland»

Er du utøver?

Søknader

DKS Lørenskog tar gjerne imot søknader fra utøvere som har en spennende produksjon som kan egne seg i vår skolesekk. Vi har søknadsfrist 1. oktober kl. 23.59.

Innmelding av produksjoner for skoleåret 2023/2024 gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no. Portalen åpner 15. august.

Om Den kulturelle skolesekken i Lørenskog

DKS Lørenskog har en trinnvis ordning. Det vil si at en produksjon ofte bare er for ett trinn – men hele trinnet skal få produksjonen. Dette gjør at man kan ha samme produksjon i flere år, og produksjoner som fungerer godt i Lørenskog kan derfor gå i flere år før de blir erstattet. Vi ser flere fordeler med å la en produksjon gå over flere år. Dette gir en forutsigbarhet for skolene og gir dem mulighet til å stille forberedt og bruke produksjonen på en bedre måte og til å oppfylle læringsmålene. Ved å ha en trinnvis løsning har vi mulighet for å ha produksjoner som er tilpasset publikum.

DKS Lørenskog tar også hvert år inn flere nye produksjoner. Produksjonene i vår skolesekk skal dekke alle felt – kulturarv, visuell kunst, scenekunst, film, litteratur og musikk.

Enhver forestilling/verksted må minst være for en hel klasse av gangen – det vil si opptil 30 elever. Vi foretrekker at kapasiteten er minst to klasser. Det vil si at opplegg som kun tar 15–20 elever av gangen, i prinsippet aldri vil bli kjøpt inn.

Spesielle behov for neste skoleår

Hva vi har behov for av nye produksjoner vil variere fra år til år. For neste skoleår leter vi etter flere produksjoner på begge målformer og de øvrige nordiske språk. Vi leter også etter samiske produksjoner for ungdomstrinnet og produksjoner med kvensk kultur.

Følgende opplysninger er viktige

  • Sjanger – det må gå klart frem av søknaden hvilket kulturfelt dette gjelder, også når det er kunstarter i samspill.
  • Kapasitet – hvor mange elever av gangen og hvor mange forestillinger per dag.
  • Antall utøvere
  • Lengde på programmet samt tid for opprigg og nedrigg.
  • Hvilke klassetrinn produksjonen er beregnet for/egnet for.
  • Pris
  • God beskrivelse av opplegget – gjerne med en video.
  • Spesielle behov når det gjelder arena. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle skoler har like gode fasiliteter når det gjelder blendingsgardiner, plass, akustikk etc.
  • Kan dere flytte mellom skoler/arenaer i løpet av en dag?

Vi kommer også til å etterspørre videohilsen til skolene, dersom produksjonen blir valgt.

NB! Det er kun produksjoner for grunnskolen som er av interesse for oss. 
Produksjoner for videregående skoler må sendes Viken fylkeskommune fordi videregående skoler er fylkeskommunale.

Se nettsidene til DKS Viken

App for utøvere

Det er laget en app for utøvere og kulturinstitusjoner som kan lastes ned for iPhone eller Android

I appen har du lett tilgang til dine forslag og relevant informasjon om turneen som tidsplaner, kart og kontaktinformasjon. Her vil du også finne kommunikasjonen du har med DKS-planleggere via meldingssystemet i portalen.