Finn Evensen og Kjersti Østnes Eggum utkledd som Romeo Klive og Kanutten
Finn Evensen og Kjersti Østnes Eggum i «Fra Hompetitten til Bakventland»

Er du utøver?

Søknader

DKS Lørenskog tar gjerne imot søknader fra utøvere som har en spennende produksjon som kan egne seg i vår skolesekk. Vi har søknadsfrist 1. oktober kl. 23.59 for påfølgende skoleår.

Innmelding av produksjoner for skoleåret 2023/2024 gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no. Portalen åpner 15. august.

NB! Det er kun produksjoner for grunnskolen (1.–10. trinn) som er av interesse for oss. 
Produksjoner for videregående skoler må sendes Viken / Akershus fylkeskommune fordi videregående skoler er fylkeskommunale. Se nettsidene til DKS Viken.

Om Den kulturelle skolesekken i Lørenskog

DKS Lørenskog har en trinnvis ordning. Det vil si at en produksjon ofte bare er for ett trinn – men hele trinnet skal få produksjonen.

Vi henter hvert år inn flere nye produksjoner fra forslagene i portalen. Noen produksjoner som fungerer godt i Lørenskog, kan gå i flere år før de blir erstattet. DKS Lørenskog lager også noen egne nyproduksjoner. Produksjonene i vår skolesekk skal dekke alle felt – kulturarv, visuell kunst, scenekunst, film, litteratur og musikk.

Enhver forestilling/verksted må minst være for en hel klasse av gangen – det vil si opptil 32 elever. Vi foretrekker at kapasiteten er minst to klasser. Det vil si at opplegg som kun tar 15–20 elever av gangen, normalt ikke vil bli vurdert.

DKS Lørenskog følger den rammeavtalen som er fremforhandlet mellom KS og Creo (ASA 4401).

Følgende opplysninger er viktige i søknaden

 • Sjanger: Det må gå klart frem av søknaden hvilket kulturfelt dette gjelder, også når det er kunstarter i samspill.
 • God beskrivelse av produksjonen – fortrinnsvis med en video, og gjerne med publikum i rett aldersgruppe. Forfattere bør legge ved egne tekster.
 • Antall utøvere, og beskrivelse av utøverne med CV.
 • Hvilke klassetrinn produksjonen er beregnet for/egnet for.
 • Pris/budsjett. Alle kostnader i forbindelse med produksjonen må beskrives.
 • Kapasitet: Hvor mange elever av gangen og hvor mange forestillinger per dag. Enhver forestilling/verksted må minst være for en hel klasse av gangen.
 • Kan dere flytte mellom skoler/arenaer i løpet av en dag?
 • Lengde på programmet samt tid for opprigg og nedrigg.
 • Spesielle behov når det gjelder arena. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle skoler har like gode fasiliteter når det gjelder blendingsgardiner, plass, akustikk etc.
 • Verksliste: Benyttes det verk hvor det skal betales vederlag til TONO, BONO eller Kopinor, så må de aktuelle verkene registreres i portalen ved innmelding av forslag.

DKS Lørenskog mottar hvert år svært mange forslag og vi må gjøre strenge prioriteringer. Forslag som er mangelfullt dokumentert vil derfor bli nedprioritert.

Vi kommer også til å etterspørre videohilsen til skolene, dersom produksjonen blir valgt. Det vil da også være behov for bilder av produksjonen/utøverne i breddeformat for nettsidene.

Søknadsprosessen

Fremdrift

 • 15. august: Søknadsportalen åpnes
 • 1. oktober: Innmeldingsfrist
 • Oktober–januar: Forslagsbehandling
 • Desember–februar: Programinnstilling og avgjørelse
 • Ca. 15. mars: Svar til utøver

Forslagsbehandling

Innmeldte forslag vurderes og grovsorteres av DKS Lørenskog og eksterne kunstfaglige konsulenter. Et utvalg produksjoner innen hver sjanger presenteres for et fagråd med både kunstfaglige representanter og representanter for barne- og ungdomsskolene. Et ungdomsråd får også bidra med vurderinger av forslag. Det endelige programmet godkjennes av styringsgruppa for DKS i Lørenskog.

I grovsorteringen av forslagene vurderer vi blant annet følgende:

 • Den kunstneriske kvaliteten
 • Hvordan skapes det en opplevelse for elevene?
 • Er konseptet/budskapet viktig?
 • Er forslaget klart og tydelig presentert og dokumentert?
 • Økonomi og gjennomførbarhet

Svar til utøvere

Alle får et generelt svar om avslag eller tilslag i portalen. Forslagsstillere som får avslag, vil få et avslagsbrev i portalen.

DKS Lørenskog tar kontakt med de utøverne som får tilslag, om gjennomføring, datoer og annet. DKS Lørenskog vil skrive og sende kontrakt. Det brukes normalt e-signering. Kontraktene lagres i kommunens arkivsystem.

Klageadgang

Forslagsstiller kan klage på feil eller mangler i saksbehandlingen. Klagefristen er tre uker fra underretting om vedtaket er mottatt. Se mer informasjon i avslagsbrevet.

Tilbakemelding fra utøvere som har vært på turné

DKS Lørenskog vil gjerne at våre utøvere forteller om sine erfaringer fra turnering i Lørenskog. Hvordan har det gått, hvordan var mottagelsen på skolene etc.

App for utøvere

Det er laget en app for utøvere og kulturinstitusjoner som kan lastes ned for iPhone eller Android

I appen har du lett tilgang til dine forslag og relevant informasjon om turneen som tidsplaner, kart og kontaktinformasjon. Her vil du også finne kommunikasjonen du har med DKS-planleggere via meldingssystemet i portalen.