Glade og forventningsfulle barn i en kinosal
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vil du bidra i Den kulturelle skolesekken 2022-2023?

15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 2022/23. Innmeldingsfrist er 1. oktober. I år er det enkelte endringer i forslagsskjemaet.

Det er kun produksjoner for grunnskolen (1.-10. trinn) som er av interesse for Lørenskog kommune. Produksjoner for videregående skoler må sendes Viken fylkeskommune fordi videregående skoler er fylkeskommunale. Se nettsidene til DKS Viken

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur. Flere tusen utøvere bidrar i DKS-ordningen, som er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere. Det er et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Nyttige lenker til viktig informasjon

Meld inn forslag: Logg inn i DKS-portalen

Vil du være utøver i Lørenskog kommune? Her er nyttig informasjon

Mer om forslagsprosessen og behandlingstid

Tips: Ofte stilte spørsmål

Problemer? Ta kontakt med vår brukerstøtte

Husk innmeldingsfristen!

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

Innmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 1. oktober kl 23.59. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Endringer i forslagsskjemaet

Innmeldingsportalen til Den kulturelle skolesekken omtales gjerne som «DKS-portalen» eller «portalen», og ble lansert høsten 2019. Før den ble åpnet måtte utøvere melde inn programforslag til den enkelte fylkeskommune eller direktekommune, og måtte dermed forholde seg til ulike formater og tidsfrister. Med portalen ble det ett sted å sende inn forslag og én frist å forholde seg til.

Vi gjør oppmerksom på at det i år er gjort enkelte endringer i forslagsskjemaet, og henstiller derfor alle forslagsstillere til å lese nøye gjennom før forslaget sendes inn.

For skoleåret 2021/22 ble det meldt inn 2443 forslag innen fristen 1. oktober, som var en økning på rundt 500 fra det første året med DKS-portalen.

Problemer? Her får du hjelp!

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer? Kontakt vår brukerstøtte:

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no
Telefon: (+47) 479 74 744