Musikk og dans, 10. trinn

arrow_back Produksjoner

10. trinn på besøk til Rockheim: Dansen er i fokus når elevene deles i 3 grupper og vil rullere på 3 ulike stasjoner pluss en samling til slutt. Vi skal lage, lære og lære bort dans. I tillegg til vi benytte utstillingen SMILE som utgangspunkt for å snakke om musikk og dans fra 80-tallet og i dag. Programmet vil ha en stor grad av elevaktivitet.


Varighet

1 timer og 30 minutter

Sted

Rockheim, Museene i Sør-Trøndelag (MIST) – Rockheim

Maks publikumsantall

60

Antall utøvere

3

Viktig informasjon til lærere og elever før besøket

Det er fint om en pulje (hvert klokkeslett) med elever er delt inn i 3 grupper når de ankommer Rockheim. Dette gjelder ikke svært små skoler.

Lærers rolle

Lærerne er veldig viktige for at elevene skal få en god opplevelse under besøket. Vi forventer at de som følger med gruppa er med på aktivitetene og er gode forbilder for ungdommene! Omviserne kommer til å ta kontakt ved ankomst for å høre om det er spesielle hensyn vi må ta med gruppa.

Forberedelser til besøk

Snakk om dans og hvordan dans overføres fra folk til folk, fra kropp til kropp, fra musikk til kropp. Det er også fint med en samtale om hva hver og en i en gruppe kan bidra med for å kunne lage er gruppeoppgave. (eks. heie på hverandre, godta andres forslag etc)

Se musikkvideoer fra 80-tallet og diskuter med elevene. Hvordan kan man se at dette er førti år siden? Høres musikken forskjellig ut i forhold til det som blir laget i dag? Hva synger de om? Kunne de hørt på denne musikken i dag også? Hva liker de? Hva liker de ikke? Eks. Sammen for livet, Take On Me, Forelska i lærer’n.

Stasjon 1 Snakk om musikk og dans

Vi benytter fotoutstillingen SMILE som utgangspunkt for å snakke om musikk og dans. Utstillingen viser bilder av kjente artister på 80-tallet. Musikkvideoen slo for alvor gjennom i dette tiåret. Synthesizere, trommemaskiner og ny digital teknologi åpnet opp for nye lydbilder og for nye musikksjangere som hiphop og elektronisk dansemusikk. Vi vil snakke om hvordan musikken sitter i kroppen og dansen er en forlengelse av musikken – eller kanskje som en reaksjon på musikken. Elevene får mulighet til å høre musikkeksempler - mye av det er dansbar musikk.

Stasjon 2 Lag din egen dansehit

Elevene får presentert dansehiter fra ulike ti-år gjennom en kort filmloop. Denne blir inspirasjon når elevene går sammen i små grupper og får i oppgave å finne på en eller to dansehit-bevegelser til musikk med jevn beat. Dersom tiden tillater, setter vi bevegelsene sammen til en felles dans.

Stasjon 3 Lær en dans

På scenen skal elevene få lære en dans til musikk fra 80-tallet. Hver omviser lærer bort «sin» dans. Hver pulje på 60 elever vil dermed lære 3 ulike danser.

Stasjon 4 «Dansefest» på scenen

Gruppene viser sin dans og sin hit og får med de andre.

Arrangert av

Trondheim kommune

Produsert av

Rockheim

Utøvere

Andre medvirkende

Gruppenavn

DKS på Rockheim for 10.trinn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Guri Krog Dodig, tlf: +47 97 07 27 45, e-post: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no

Produsent/fagansvarlig

Guri Krog Dodig, tlf: +47 97 07 27 45, e-post: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktperson utøver

Tone Fegran, tlf: +47 97 10 89 24, e-post: tone.fegran@mist.no

Gunveig Holthe, tlf: +47 95 74 53 50, e-post: gunveig.holthe@mist.no