For kulturkontakter i barnehagen

Den kulturelle barnehagesekken bidrar til fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplan for barnehager. Barnehagesekken har pr. i dag ingen statlige midler, men har tilskudd fra Trondheim kommune som gjør at vi kan tilby både gratis og rimelige kulturtilbud til barnehager, informasjon og faglig utvikling. Alle barnehager i Trondheim kommune inviteres til å være med i kulturkontaktordningen, som er et nettverk hvor hver barnehage velger sin kulturkontakt.

Kulturkontaktens oppgaver er å ivareta behovet for kommunikasjon mellom kulturlivet, DKS-administrasjonen i kommunen og barnehagens ansatte. I noen tilfeller vil det handle om å bestille besøk på formidlingsinstitusjoner, i andre tilfeller legge til rette for besøk på enheten. Kulturombudet videreformidler også tilbud om kurs, fagdager og lignende til ansatte i barnehagen.

Kulturpass: Kulturkontaktene er svært viktige for ordningen. Å være kulturkontakt krever noe innsats, men det kan også ses på som kompetanseheving. Hver kulturkontakt og barnehage får to ”kulturpass” som gir gratis adgang i de fleste av byens museer.  

Hvert halvår presenteres det nytt program i Den kulturelle barnehagesekken i Trondheim. En beskrivelse av produksjonene, samt lenke til påmeldingsskjema samles i en brosjyre. Denne brosjyren legges ut som nyhetssak på DKS sin nettside og sendes ut på e-post til alle kulturkontaktene. Kulturkontaktene melder deretter sin interesse på vegne av barnehagen sin gjennom å klikke på påmeldingslenken og fylle ut påmeldingsskjema til de/den ønskede produksjonen(e).

NB! Det er ikke førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, men det er viktig å melde seg på innen fristen. Fristen annonseres i forbindelse med publisering av brosjyren.

Her finner du den ferskeste brosjyren.