Vilkår, satser og faktura

Vilkår og satser for produksjoner i grunnskolen (1.-10. trinn)

For tilbud i grunnskolen følger DKS Trondheim rammeavtalen fremforhandlet av KS og Creo (ASA 4401). Siste reforhandling (05.06.2023). Fra 1.august 2024 vil dette også gjelde tilbudet i Den kulturelle barnehagesekken.

Den kulturelle skole- og barnehagesekken i Trondheim fastsetter pris etter ett av følgende alternativer:

  1. Honorarbasert pris
  2. Pakkepris
  3. Institusjonspris – kulturinstitusjoner

Honorarbasert pris i DKS grunnskole Fra 1.august 2023:

  • Dagsats næringsdrivende: Kr. 5620,-

Honorarbasert pris i Den kulturelle barnehagesekken Fra 1.august 2023:

  • Dagsats næringsdrivende: Kr. 5000,-

Andre viktige forhold

Vi gjør oppmerksom på næringsdrivende ikke er ansatt i et arbeidstakerforhold, og selv står ansvarlig for utvidede sykepengeforsikringer. Se NAV sin informasjon om forsikringer her:
– sykepenger og fødselspenger
– generelt om forsikringer