Er du utøver?

Forslag

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår:

https://portal.denkulturelleskolesekken.no/

Les mer om å være utøvere i DKS her.

For programinnmelding for Den kulturelle barnehagesekken, bruk innmeldingsskjema nedenfor:

Barnehage innmeldingsskjema

Kontaktperson hos DKS Trondheim:

Jorunn Dugstad, tlf. 72548812 og

Guri Krog Dodig, tlf. 72548811