Den kulturelle skolesekken i Trondheim

Trondheim kommune er en direktekommune. Det innebærer at kommunen selv har totalansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS) i sin kommune. DKS Trondheim er organisert som en del av kulturskolen og har sin egen nettside.

Tilbudet i DKS Trondheim skal ha høy kunst- og kulturfaglig kvalitet og skal representere bredde og mangfold. Tilbudene i DKS skal være relevante og aktuelle for barn og unge i dag og formidlingen skal være best mulig tilpasset den enkelte elevgruppe. I DKS inkluderes avtalene Trondheim kommune har med museer, festivaler, Trondheim kino og det frie scenekunstmiljøet. I løpet av 10 år i grunnskolen skal alle elever i Trondheimsskolen ha besøkt byens viktigste kulturinstitusjoner, samt opplevd kulturuttrykkene musikk, scenekunst, film, kulturarv, visuell kunst og litteratur. Pr. idag er uttrykkene i hovedsak fordelt etter trinn. Dette for å sikre at alle elevene får oppleve et bredt utvalg av kunstuttrykk i løpet av 10 år på skolen:

  1. trinn: Litteratur
  2. trinn: Scenekunst
  3. trinn: Senekunst og kulturarv (vitenskapsmuseet)
  4. trinn: Visuell kunst og Ringve museum (kulturarv og musikk)
  5. trinn: Litteratur og musikk (Trondheim symfoniorkester)
  6. trinn: Kulturarv (Nidarosdomen og Sverresborg museum)
  7. trinn: Film
  8. trinn: Litteratur og visuell kunst
  9. trinn: Kulturarv (Falstad) og film
  10. trinn: Scenekunst og Rockheim (kulturarv og musikk)

I tillegg til uttrykk pr. trinn, får elevene oppleve andre produksjoner som kan gå på tvers av flere årstrinn. Det kan være i form av skolekonserter på skolen (musikk) eller besøk på festivaler (Kosmorama).

Foto: Kristian Wanvik