Er du kulturkontakt?

Skolen- Kulturkontakt

Alle grunnskolene i Trondheim kommune har hvert sitt kulturombud.

Kulturombudene har som hovedoppgave å være skolens kontaktperson for alle kulturuttrykk, være oppdaterte på DKS hendelser, spre informasjon til lærere/ elever og delta på kulturombudsmøter.

Programmet publiseres 1. juni.

Kulturkontaktmøter 2022- 2023:

Torsdag 29. september kl 14.00: Rotvoll Kunstnerkollektiv.

Torsdag 6. oktober kl 14.00: Kurs for nye kulturkontakter

Torsdag 24. november kl 14.00: Rosendal teater og møte med dansekunstner Thomas Talawa Prestø

April 2023 kl 09.00-15.00 Programslipp, sted og dato kommer

Alle kulturkontakter og skoler får to Kulturpass hver. Kulturpass for skoleåret 2022-2023 vil bli utdelt på kulturkontaktmøte. Passet gir gratis adgang innenfor vanlig åpningstid for 2 personer til institusjonene vi samarbeider med.

Rutiner for nye programtilbud: Alle skoler v/ kulturkontakter får melding når turneen er lagt ut. I tillegg blir det sendt en påminnelse en uke før turneen begynner.