Barnehagebrosjyren for høsten 2023 er ute!

Les hele brosjyren her!

Til alle kulturkontakter i barnehagene:

Husk at det ikke er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Dere har derfor god tid til å lese hele katalogen sammen med deres kolleger før dere melder på barnehagebarna. Dere benytter påmeldingsskjema for påmelding til ønsket tilbud. Påmeldingsskjema finner dere under nummer 1-10 i katalogen. Påmeldingsfrist er 2. august.

Vi minner om at det er et tilbud per barn for tilbud 1-10, som er gratis verksted eller forestilling/ konsert. Barnehagesekken fordeler tilbudene 1-10, og alle påmeldte vil få tilbakemelding i løpet av uke 32/ 33.

Husk å snakke og koordinere med dine kolleger, slik at dere ikke dobbeltbooker barna i barnehagen. 

Påmelding til vedlagte skjema under hvert tilbud (1-10) og må inneholde:

1: Navn på barnehage og adresse/postnummer

2: Antall barn og alder

3: Navn, epostadresse og telefonnummer på kontaktperson

Tilbud 11-21 er gratistilbud fra Institusjonene. Se egen påmeldingsinformasjon.

Tilbud 22-27 er rimelige tilbud fra institusjonene. Se egen påmeldingsinformasjon.

For tilbudene 10-26, er det ingen begrensninger på antall tilbud per barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.