Husk fristen: 1.oktober!

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår. 

Har du meldt inn forslag tidligere, må disse reaktiveres for å bli med i vurderingen for skoleåret 2024/ 25. Nå kan du logge deg inn via ID- porten ved å følge denne linken.

Viktig: Dersom du representerer en kulturinstitusjon, er det viktig ar du registrerer/reaktiverer produksjonen og forslaget under institusjonen og sender inn forslag på vegne av denne.

Les gjerne mer mer på våre utøversider eller på den nasjonale siden for DKS.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du har spørsmål.