Elevene er et veldig ærlig og krevende publikum

– Norske elever får et slags forsprang i interkulturell forståelse, når de skal ut å reise har de et større grunnlag for å forstå sammenhenger enda bedre. DKS er et fantastisk tiltak, det er helt utrolig bra at vi har det i Norge. Den åpenheten og forståelsen for viktigheten av kunst som elevene får, er utrolig viktig. Jeg er veldig glad hver gang jeg får gjøre noe med DKS, det er et privilegium for både meg og elevene.Jeg begynte med DKS i 2017. Det er publikummet, elevene, som motiverer meg til å dra på DKS-turné igjen og igjen. Jeg gleder meg alltid til å reise på turné. Man kan kanskje tro at det blir litt repetitivt, men folkene man møter er ulike, så det blir annerledes, uansett. Ofte tilpasser jeg opplegget etter hva elevene interesserer seg for. Noen ganger er elevene mer interessert i filmskaping som fag og kunstform, og andre ganger er de mer interessert i filmenes tematikk. Det er morsomt å merke forskjellen på elevene ut fra hvilket trinn de er på, det kan være ganske markant. Når vi snakker om filmen, er elevene et veldig ærlig og krevende publikum, så DKS gir meg mye verdi i form av research. Hva liker elevene, hva reagerer de på? Den biten er veldig positiv for meg, samtidig som jeg gir et så godt opplegg som jeg kan. Jeg kommer veldig nært elevene, det er fint å få den personlige kontakten. Og jeg har fått stående applaus nesten hver gang! Fakta:Audun Amundsen er dokumentarfilmskaper. «Newtopia» og «Nasi Padang – a viral adventure» skal begge på DKS-turné det kommende skoleåret. Førstnevnte vises for VGS-elever, sistnevnte for 7. trinn. Vil du bidra til verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge? Meld inn ditt progamforslag på www.denkulturelleskolesekken.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.