Kulturkontakt Svein Arve Våge

En av Trondheims kulturkontakter, Svein Arve Våge på Spongdal skole, er presentert i en av Kulturtankens artikler om kulturkontakter i DKS. Der kan du også lese om hva DKS-administrasjonen i Trondheim tenker om kulturkontaktenes rolle. Artikkelen presenterer seks ulike kulturkontakter, omkring i landet og deres lokale DKS-administrasjon. Kulturkontaktenes en rolle er essensiell for å holde Den kulturelle skolesekken i gang!

Leave a Reply

Your email address will not be published.