Knut Sørhusbakken

Vi leter etter nye samiske musikkproduksjoner!

DKS Nordland ønsker å bidra til et økt tilfang av nye musikkproduksjoner for barn og ungdom med samisk språk, tematikk og innhold. Har du en god idé og et brennende engasjement for formidling for barn og unge? Da ønsker vi å høre fra deg.

Vi er på utkikk etter spennende produksjoner innen alle musikksjangre, spisset inn mot én av følgende målgrupper:

 • 1.-4. trinn
 • 5.-7. trinn
 • 1.-7. trinn
 • 8.-10. trinn
 • Videregående

Beskrivelsen av forslaget må inneholde:

 • Idé og kunstnerisk visjon
  • Samisk tilknytning
  • Relevans for målgruppen
 • Kort tekst om alle medvirkende
 • Kort CV for alle medvirkende
 • Fremdriftsplan

Videodokumentasjon, lyd- eller bildemateriale vil styrke forslaget.

NFK har et særskilt ansvar for flere samiske språk. Det oppfordres derfor til at samiske utøvere innenfor lulesamisk og sørsamisk språk tar kontakt. Unge utøvere oppfordres også spesielt til å sende inn forslag.

Vurdering:
Forslag vurderes av fagansvarlig produsent i Den kulturelle skolesekken i samråd med representant fra samisk team, faggruppen kunst og kulturutvikling og elevrepresentant. Forslagene besvares i løpet av to til fire uker.

Fra vår side innebærer samarbeidet:

 • Prøvehonorar og lokale i 2-4 prøvedager
 • 1 visningsdag honorert etter ASA-4401 (5 151,- per formidlingsdag).

I en eventuell samarbeidsavtale ønsker vi opsjon på turné i kommende skoleår (2022/2023).

Forslag til prosjekt med dokumentasjon bes sendt til dks@nfk.no innen 15. mars.