Kulturverter fra barneskolene som holder opp attester
Noen av kulturvertene fra barneskolene (foto: Siri Adorsen)

Kulturvertavslutning

13. juni samlet vi kulturvertene for barne- og ungdomsskolene til en avslutning før sommeren. Her fikk de fortelle litt om hvordan det har vært å være kulturvert, evaluere oppgavene og si litt om de ulike produksjonene de har vært med på. Kulturvertene fikk også høre litt om hva de kan bruke erfaringene til videre.

Det er ingen tvil om at kulturvertene gjør en viktig jobb med å være vertskap for utøvere, rigge til forestilling og markedsføre produksjonene i forkant. Dette blir også lagt merke til av utøverne, som skryter uhemmet av Lørenskogs flinke kulturverter.

Til slutt fikk alle kulturvertene en attest og is.