Aiba på DKS-festival i Tønsberg.

Vil du bidra i DKS skoleåret 2024/25?

15. august åpnet DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 2024/25. Innmeldingsfrist er 1. oktober.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Husk innmeldingsfristen 1. oktober

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne. Du finner mer informasjon og skjema på siden DKS for utøvere.

Innmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 1. oktober kl 23.59. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Endringer i forslagsskjema

Vi gjør oppmerksom på at det i år, som i fjor, er gjort enkelte endringer i forslagsskjemaet, og henstiller derfor alle forslagsstillere til å lese nøye gjennom før forslaget sendes inn.

Problemer? Her får du hjelp!

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer? Kontakt vår brukerstøtte:

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no
Telefon: (+47) 479 74 744