Aktuelt

Utlysning: Juryklasse til Uprisen

Vil din 8.klasse kåre årets beste ungdomsbok neste år?Elleve utvalgte 9. klasser, én fra hvert fylke, skal utgjøre juryen som kårer Uprisen 2022. Din klasse kan få det ærefulle oppdraget! Vi søker en klasse på 8. trinn som kan representere Innlandet fylke neste år. Hva er Uprisen? Uprisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk […]

Publisert 19.02.2021

Utlysning: Kritikerklasser til u-prisen

Vil din ungdomsskoleklasse anmelde årets norske ungdomsbøker? Vi søker 3 ungdomsskoleklasser fra Innlandet som skal anmelde alle årets norske ungdomsbøker på uprisen.no. Sammen med anmeldelser fra 30 andre klasser, danner de grunnlaget for nomineringen av årets fem beste bøker som går videre til superfinalen. Uprisen – årets ungdomsbok er Norges eneste litteraturpris hvor ungdom selv […]

Publisert 19.02.2021

Avlysninger uke 8

Som en følge av utviklingen av koronapandemien har vi valgt å avlyse turneer hvor utøvere kommer sterkt berørte kommuner. Produksjonene Gnisninger og Veivalg er foreløpig utsatt. Her er en oversikt over avlyste turneer i uke 8 Avtrykk Mandag avlyst, resten går som planlagt Hjertefølger Går som planlagt RJ7 Går som planlagt E. Fjestad Går som […]

Publisert 17.02.2021

Korona og DKS Innlandet i høst

Før sommerferien ble DKS-programmet for inneværende skoleår lagt ut på vår nye hjemmeside. Som en følge av koronasituasjonen er vi i løpet av høsten nødt til å måtte vurdere av hva vi kan gjennomføre og ikke. Noen produksjoner ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse. Ved avlysning vil skoler som blir direkte berørt […]

Publisert 19.08.2020

Samling for kulturkontakter ved videregående skoler -AVLYST

Vi har besluttet å avlyse dette arrangementet som følge av situasjonen med korona.

Publisert 24.06.2020

Program-presentasjon AVLYST

Som følge av situasjonen med korona er årets programpresentasjon for grunnskoler er avlyst.

Publisert 17.06.2020

Inn i Noregs eldste is

Etter ein vår med mykje utyggleik bestemte DKS Innlandet saman med Klimaparken 2469 seg for å køyre dei planlagde DKS turane. Med litt ekstra omsyn, god organisering og innøvde reglar kring avstand gjekk det bra! Tidleg i juni fekk dermed fleire videregående skular teke turen til Klimapark 2469 for å oppleva høgfjellet. Kva er Klimapark […]

Publisert 04.06.2020

DKS Innlandet

Fra og med 1. januar 2021 er Den kulturelle skolesekken i Innlandet samlet i en egen seksjon under kulturavdelingen i fylkeskommunen. Tidligere har Den kulturelle skolesekken (DKS) i Hedmark blitt administrert av stiftelsen Turnéorganisasjonen, mens i Oppland har DKS vært en del av kulturenheten i fylkeskommunen. DKS Innlandet blir en egen seksjon i den sammenslåtte […]

Publisert 28.05.2020

Smittefri Bukkene Bruse

Smittefri Bukkene Bruse begynner på over 60 skoler i Innlandet Slik starter boka og produksjonen Bukkene Bruse begynner på skolen som 1. og 2. klassingane på over 60 skuler snart får på digitalt besøk. Dei fysiske forfatterbesøka har vorte avlyste grunna koronaviruset. Men kanskje klarer forfattaren og den nye rektoren å etterlate seg litt trolsk […]

Publisert 13.05.2020