Aktuelt

VGS 2021/22

DKS programmet for videregående opplæring er publisert og klar for påmelding. I år er søknadsfristen 18. februar for å få DKS-besøkene med i VISMA. I presentasjonen av hvert tilbud finner dere tilgjengelige uker under annen informasjon. Der skolen har spesielle ønsker om dato og tidspunkt melder dere det inn samtidig som dere sender inn ønske […]

Publisert 28.01.2021

DKS Agder og korona

Ny oppdatering 25.2.21 På grunn av smittesituasjonen på Sørlandet avlyser DKS Agder alle turneer i fylkeskommunal regi i uke 9. Det gjelder følgende turneer for grunnskolen:Fornorska, Performance, Den tredje vinkel, Fabrikken ved elva og den lille industribygda, Bruk igjen, Fortellerkoffert på eventyr og Magne Mons og Mjølner. For videregående skole gjelder det Den deprimerte klovnen […]

Publisert 09.11.2020

Det lille ekstra – søkbare midler for videregående skoler

Det er avsatt en liten sum penger – Det lille ekstra – som klasser fra videregående skoler i Agder kan søke på. Dersom klassen finner en forestilling, en konsert, en utstilling eller lignende som klassen har lyst å delta på, og som ikke er en del av det ordinære DKS-programmet, er det mulig å søke om tilskudd […]

Publisert 02.09.2020

Et digitalt webinar for kulturarv, sendes fra Stiklestad 09.september 2020 SPOR 2020: En fornyet kulturarv? Hvordan utfordrer vi oss selv til å tenke nytt om form og innhold i DKS? Hvordan kan DKS bidra til å gjøre kulturarven relevant? Trenger vi en fornyet kulturarv? Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Det nye læreplanverket fokuserer på […]

Publisert 31.08.2020

Bestilling av buss

Veiledning til bestilling av buss for elevtransport til DKS-tilbud i regi av Fylkeskommunen. Fylkeskommunen betaler busstransport der det er nødvendig for tilbud fra Den kulturelle skolesekken. Skoler som trenger buss bestiller selv billigste alternativ for eksempel fra ett av selskapene angitt under. Vi har ikke faste avtaler med busselskap. For små skoler kan det være […]

Publisert 12.06.2020

Ny nettside for Agder DKS

DKS i tidligere Aust-Agder og tidligere Vest-Agder jobber for tida med å skape en felles DKS organisering i det nye fylket. Et ledd i dette arbeidet er en felles nettside. Nettsida er under utvikling. Mye vil være på plass i i løpet av høsten 2020.

Publisert 12.06.2020

11 tips til digital formidling

Digital formidling er blitt høyaktuell denne våren, og blitt testet ut i ulike former. DKS Aust-Agder jobbet med mulighetene innen digital formidling i et pilotprosjekt, Trylle på ekte, i perioden 2018-2019. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Kulturtanken, og teste ut prosessorienterte kunstnermøter med utgangspunkt i kunstnernes egen praksis. Prosjektet ble gjennomført på 2 pilotskoler, […]

Publisert 12.06.2020

VGS 2020/21

DKS programmet for videregående opplæring er publiset og klar for påmelding. I år tilbyr vi produksjoner innen musikk, scenekunst, kulturarv, litteratur, visuell kunst og film. I presentasjonen av hvert tilbud finner dere tilgjengelige uker under annen informasjon. Der skolen har spesielle ønsker om dato og tidspunkt melder dere det inn samtidig som dere sender inn […]

Publisert 12.06.2020

Grunnskole 2020/21

Grunnskolen 2020/21 Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2020-2021 blir litt annerledes enn mange av dere har vært vant med. Her kommer noen punkter verd å merke seg: Dere vil få tilsendt skolens program før sommeren. Det er ikke mulig å velge andre opplegg enn dem dere har fått tildelt. Oppleggene presenteres i en ny DKS-portal […]

Publisert 21.01.2020