Aktuelt

DKS programmet for grunnskolen er klart!

DKS programmet for neste skoleår er klart. Du finner programmet for din skole her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/agder/utforsk-produksjoner-i-dks/ Du kan finne programmet for din skole ved å trykke på filter til venstre under det store bildet. Det vil da komme opp et søkefelt der du kan skrive navnet på skolen din. Du vil da få opp listen over […]

Publisert 26.05.2021

Meld deg på vår digitale ønskeliste

Nytt i år er en digital ønskeliste med 7 utvalgte produksjoner innen litteratur, visuell kunst, kulturarv og film dere kan melde dere på. Produksjonene er heldigitale og tidspunkt kan tilpasses i stor grad til det som passer best for skolen. Program digtal ønskeliste: Den lille helten & Den lille helten og kattekidnapperen.Digital lesestund for 1.-4. […]

Publisert 25.05.2021

Vil din 8.klasse kåre årets beste ungdomsbok neste år?

Vil din 8.klasse kåre årets beste ungdomsbok neste år? Elleve utvalgte 9. klasser, én fra hvert fylke, skal utgjøre juryen som kårer Uprisen 2022. Din klasse kan få det ærefulle oppdraget! Vi søker en klasse på 8. trinn som kan representere Agderfylke neste år. Hva er Uprisen? Uprisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk […]

Publisert 13.04.2021

DKS Agder og korona

Ny oppdatering 07.04.21 Følgende turneer kan ikke gjennomføres pga gjeldende smittevernstiltak: Fabrikken ved elva – avlyses uke 15, 16 og 17. Datoene i mai vil bli forsøkt gjennomført om smittervenstiltakene tillater det. Den vandrende tråden – avlyses i sin helhet Ikke bare greit? – Avlyses Ny oppdatering 10.03.21 Status for turneer uke 10 og 11. […]

Publisert 06.04.2021

Bestilling av buss

Veiledning til bestilling av buss for elevtransport til DKS-tilbud i regi av Fylkeskommunen. Fylkeskommunen betaler busstransport der det er nødvendig for tilbud fra Den kulturelle skolesekken. Skoler som trenger buss bestiller selv billigste alternativ for eksempel fra ett av selskapene angitt under. Vi har ikke faste avtaler med busselskap. For små skoler kan det være […]

Publisert 12.03.2021

VGS 2021/22

DKS programmet for videregående opplæring er publisert og klar for påmelding. I år er søknadsfristen 18. februar for å få DKS-besøkene med i VISMA. I presentasjonen av hvert tilbud finner dere tilgjengelige uker under annen informasjon. Der skolen har spesielle ønsker om dato og tidspunkt melder dere det inn samtidig som dere sender inn ønske […]

Publisert 28.01.2021

Det lille ekstra – søkbare midler for videregående skoler

Det er avsatt en liten sum penger – Det lille ekstra – som klasser fra videregående skoler i Agder kan søke på. Dersom klassen finner en forestilling, en konsert, en utstilling eller lignende som klassen har lyst å delta på, og som ikke er en del av det ordinære DKS-programmet, er det mulig å søke om tilskudd […]

Publisert 02.09.2020

Et digitalt webinar for kulturarv, sendes fra Stiklestad 09.september 2020 SPOR 2020: En fornyet kulturarv? Hvordan utfordrer vi oss selv til å tenke nytt om form og innhold i DKS? Hvordan kan DKS bidra til å gjøre kulturarven relevant? Trenger vi en fornyet kulturarv? Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Det nye læreplanverket fokuserer på […]

Publisert 31.08.2020

Ny nettside for Agder DKS

DKS i tidligere Aust-Agder og tidligere Vest-Agder jobber for tida med å skape en felles DKS organisering i det nye fylket. Et ledd i dette arbeidet er en felles nettside. Nettsida er under utvikling. Mye vil være på plass i i løpet av høsten 2020.

Publisert 12.06.2020

11 tips til digital formidling

Digital formidling er blitt høyaktuell denne våren, og blitt testet ut i ulike former. DKS Aust-Agder jobbet med mulighetene innen digital formidling i et pilotprosjekt, Trylle på ekte, i perioden 2018-2019. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Kulturtanken, og teste ut prosessorienterte kunstnermøter med utgangspunkt i kunstnernes egen praksis. Prosjektet ble gjennomført på 2 pilotskoler, […]

Publisert 12.06.2020

VGS 2020/21

DKS programmet for videregående opplæring er publiset og klar for påmelding. I år tilbyr vi produksjoner innen musikk, scenekunst, kulturarv, litteratur, visuell kunst og film. I presentasjonen av hvert tilbud finner dere tilgjengelige uker under annen informasjon. Der skolen har spesielle ønsker om dato og tidspunkt melder dere det inn samtidig som dere sender inn […]

Publisert 12.06.2020

Grunnskole 2020/21

Grunnskolen 2020/21 Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2020-2021 blir litt annerledes enn mange av dere har vært vant med. Her kommer noen punkter verd å merke seg: Dere vil få tilsendt skolens program før sommeren. Det er ikke mulig å velge andre opplegg enn dem dere har fått tildelt. Oppleggene presenteres i en ny DKS-portal […]

Publisert 21.01.2020