Fra Pexels/Fallon Michael

Er du kommunekontakt?

Kommunekontakten er en av DKS Agders nærmeste samarbeidspartner i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Kommunekontakten er et viktig ledd for videreformidling av informasjon mellom DKS Agder og skolene, og et meget sentralt ledd i arbeidet med DKS lokalt.

Den kulturelle skolesekken skal være et samarbeid mellom kultur- og skoleavdelingene i kommunen. Kommunekontakten er ansvarlig for å administrere, formidle, utvikle og kvalitetssikre DKS-programmet i egen kommune, den lokale kulturelle skolesekken. Kommunekontakten må ha avsatt tilstrekkelig ressurs til å ivareta kommunens ansvar og forpliktelser.
Kommunekontakten rapporterer årlig til DKS Agder og Kulturtanken.

Tips til kommunekontakten

  • Hold deg orientert om DKS-ordningen og tilbudene som kommer til kommunen fra DKS Agder. Prøv å koordinere kommunens lokale DKS-tilbud best mulig med tilbudene som kommer fra DKS Agder.
  • Ha god kontakt med kommunens skoler, etabler gjerne møteplasser for planlegging, idemyldring, erfaringsutveksling og evaluering.
  • Følg opp og bistå skolenes kulturkontakter, slik at det tilrettelegges for best mulig kunst- og kulturopplevelser for elevene ved den enkelte skole.
  • Legg til rette for at alle skolene i kommunen har elevarrangører.
  • Er det skoler som legges ned eller nye skoler i kommunen? Gi beskjed til DKS Agder!
  • Ikke nøl med å kontakte oss i DKS Agder dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger.