Er du kulturkontakt?

For å sikre god informasjonsflyt er det viktig at hver skole har en kulturkontakt. Kulturkontakten fungerer som et bindeledd mellom DKS og skolen, og er den som får all informasjon skolen trenger for at møtet mellom elevene og utøverne skal bli best mulig.

Kulturkontakten kan være en av lærerne ved skolen, rektor eller en annen av skolens administrative personell. Det viktigste er at kulturkontakten har et engasjement for å legge best mulig til rette for de gode kunst- og kulturopplevelsene, og tid til å gjennomføre oppgaven.

Det er flere på skolen som deler ansvaret for at DKS-programmet skal bli vellykket for elevene. Det er
viktig å bevisstgjøre alle på skolen om hva dette ansvaret innebærer. Vi anbefaler at du avklarer med
rektor hvordan DKS-ordningen skal forankres på skolen.

Dersom skolen har egne kulturverter/arrangører blant elevene, er kulturkontakten deres kontaktperson på skolen. Kulturkontakten bør dessuten ha god kommunikasjon med vaktmester med hensyn til praktisk og teknisk tilrettelegging, som krav til strøm, blending, temperatur i lokalet osv.

Kulturkontaktens oppgaver:

-Videreformidle informasjonen til aktuelle lærer og elever

-Kommunisere med DKS-utøverne når de tar kontakt før besøk

-Sette seg inn i praktiske og tekniske krav til gjennomføring

-Organisere praktiske forberedelser, gjerne sammen med elever

-Forberede lærere og elever på hvert besøk og ta vel imot utøvere

-Etablere, organisere og ha møter med elevarrangører/kulturcrew om skolen har dette

Veileder for Kulturkontakten
Kulturtanken har utarbeidet en egen veileder for kulturkontakter. Veilederen skal være en starthjelp og opplæring for deg som er ny kulturkontakt.  Den vil også kunne være en støtte og inspirasjon for deg som er erfaren kulturkontakt, rektor eller lærer. Den kan lastes ned her.

Les mer om Kulturtankens prosjekt om kulturkontaktens rolle her.

Enkle tips:
-La informasjonen om kunstnerbesøk på skolen være lett tilgjengelig på lærerrom, oppslagstavler og lignende.

-Avklar lærerens rolle under forestillingen. Hvem griper inn hvis det skulle oppstå uro?

-Når dere velger lokale for de enkelte DKS-besøkene, husk at alle skal ha tilgang til lokalet og at det skal være tilrettelagt for alle når det gjelder lys- og lydforhold. Er det utfordringer med dette, ta kontakt med DKS Agder så snart dere blir klar over problemet.

Er det noe som er uklart ta kontakt med oss!

Ved endring av kulturkontakt send en epost til
ann-kristin.bilstad@agderfk.no eller tomas.b.almas@agderfk.no