Er du utøver?

Informasjon for deg som reiser, eller skal reise for DKS Agder

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur, kulturarv. Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – innlemmes i ordningen.

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Agder?

Frist for innmelding av produksjoner for påfølgende skoleår er 1. oktober.
Dette gjelder for både grunnskole, videregående.

Innmelding av produksjoner gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no.