Er du utøver?

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge på Agder?

Profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter, og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i den nasjonale DKS-portalen . Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Hvordan vurderes forslagene vi får inn?

DKS Agder ønsker å skape et godt møte mellom elevene og profesjonell kunst- og kultur av høy kvalitet. Vi vektlegger kunstopplevelsen i programmeringen vår.  DKS Agder har fagansvarlige produsenter med kompetanse innenfor sine kunstfelt.

Valg av tilbud skjer ut fra en helhetsvurdering; kunsterisk kvalitet, formidlingskvalitet, økonomi, relevans for målgruppa og skolen, logistikk og hva elevene har fått tidligere av tilbud.

Hvis din produksjon blir antatt vil fagansvarlig ta kontakt med deg for å avtale videre.

Turnévirksomheten 

DKS Agder har egne turnéleggere som i samråd med utøver og skole ivaretar all turnévirksomhet. Dette inkluderer reise, opphold og ev. andre behov.

Mangfold 

Den kulturelle skolesekken ser det som svært viktig å reflektere mangfoldet i produksjonene våre med tanke på etnisitet, kultur, klasse, legning og kjønnsidentitet.  

Kommunikasjon

Kommunikasjon mellom utøver, DKS Agder og skolene foregår i all hovedsak via DKS-portalen. Det er også utviklet en app for utøvere der du tilgang til den samme informasjonen som på Min side i DKS-portalen.

Last ned appen for iPhone eller Android:

Innmelding av produksjoner gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no.