Et digitalt webinar for kulturarv, sendes fra Stiklestad 09.september 2020

SPOR 2020: En fornyet kulturarv?

Hvordan utfordrer vi oss selv til å tenke nytt om form og innhold i DKS? Hvordan kan DKS bidra til å gjøre kulturarven relevant? Trenger vi en fornyet kulturarv?

Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Det nye læreplanverket fokuserer på relevans, refleksjon, kritisk tenking og dybdelæring. Med dette følger nye krav og nye muligheter. Hvordan kan DKS bidra til å realisere de nye læreplanmålene? Tilbyr Fagfornyelsen et utvidet mulighetsrom for DKS? Og kan et forsterket fokus på fornyelse styrke kulturarvens rolle i DKS?

Disse spørsmålene utgjør rammen for andre utgave av SPOR – arena for kulturarv i DKS. Hjertelig velkommen til SPOR 2020: En fornyet kulturarv? Webinar fra Stiklestad 9. september.

Meld dere på her: https://trondelag.pameldingssystem.no/spor-arena-for-kulturarv-i-dks-1#/form

NB: Link til webinaret sendes ut på epost noen dager før start. Om dere ikke har mottatt en slik link innen dagen før webinaret – ta kontakt med tormu@trondelagfylke.no

Vennlig hilsen

DKS i Trøndelag fylkeskommune, Stiklestad Nasjonale Kultursenter,  DKS i Møre & Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken.