Fordeling av kunstfelt

DKS Agder programmerer for grunnskole og videregående skole. For grunnskolen er Agder i DKS-sammenheng delt inn i ni distrikt.

Distriktsinndeling, Agder DKS

Hvert distrikt får tilbud om tre forskjellige kunstfelt hvert skoleår. For skoleårene 2023-24 og 2024-25 er fordelingen av kunstfeltene slik:

DistriktSkoleåret 2023 – 24Skoleåret 2024-25Skoleåret 2025-26
1ScenekunstFilmLitteratur
Kulturarv Visuell kunstScenekunst
MusikkMusikkMusikk
2LitteraturVisuell kunstKulturarv
FilmScenekunstLitteratur
MusikkMusikkMusikk
3KulturarvVisuell kunstFilm
LitteraturScenekunstKulturarv
MusikkMusikkMusikk
4ScenekunstLitteraturVisuell kunst
FilmKulturarvFilm
MusikkMusikkMusikk
5KulturarvLitteraturVisuell kunst
ScenekunstFilmScenekunst
MusikkMusikkMusikk
6FilmScenekunstKulturarv
Visuell kunstLitteraturFilm
MusikkMusikkMusikk
7KulturarvFilmScenekunst
LitteraturVisuell kunstLitteratur
MusikkMusikkMusikk
8Visuell kunstKulturarvVisuell kunst
ScenekunstFilmLitteratur
MusikkMusikkMusikk
9FilmKulturarvFilm
Visuell kunstLitteraturScenekust
MusikkMusikkMusikk