Processed with MOLDIV

Vil din 8.klasse kåre årets beste ungdomsbok neste år?

Vil din 8.klasse kåre årets beste ungdomsbok neste år?

Elleve utvalgte 9. klasser, én fra hvert fylke, skal utgjøre juryen som kårer Uprisen 2022. Din klasse kan få det ærefulle oppdraget! Vi søker en klasse på 8. trinn som kan representere Agderfylke neste år.

Hva er Uprisen?

Uprisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og alle fylkene. Fem skjønnlitterære utgivelser nomineres på bakgrunn av ungdoms anmeldelser av norske ungdomsbøker utgitt i 2021. Hver klasse får gratis tilsendt mellom 5 og 8 eksemplarer av hver tittel. Bøkene skal leses og vurderes. Som hjelp til lesingen får hver klasse flere besøk av en profesjonell kritiker. Bøkene sendes ut i februar 2022. Lesingen avsluttes i midten av mai 2022. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i slutten av mai.

Tidligere vinnere av Uprisen:

2007: Ingelin Røssland: Handgranateple
2008: Endre Lund Eriksen: Pitbull-terje blir ond
2009: Terje Torkildsen: Marki Marco
2010: Lars Mæhle: Landet under isen
2011: Axel Hellstenius og Morten Skårdal: Fittekvote
2012: Terje Torkildsen: Dystopia III
2013:Marianne Kaurin: Nærmere høst
        
Ellen Fjestad: Sammen skal vi holde himmelen
2014: Thomas Enger: Den onde arven
2015: Sigbjørn Mostue: I morgen er alt mørkt: Brages historie
2016: Jan Tore Noreng: #alfahann
2017: Asbjørn Rydland: Galderstjerna
2018: Thomas Enger: Killerinstinkt
2019: Michael Stilson: Bare spille ball
2020: Neda Alaei: Dette er ikke oss

Vi søker:

  • En motivert klasse og en engasjert lærer som ønsker en utfordring
  • En klasse som er villig til å sette av mye tid til litteratur
  • En klasse som ønsker å si sin mening om ungdomslitteratur ved å kåre årets beste ungdomsbok
  • En skole som støtter opp om prosjektet

Hva kreves:

  • Klassen og skolen må sette av mye tid i leseperioden
  • Læreren må delta på et obligatorisk endagsseminar i Oslo i januar 2022
  • To elever må til Lillehammer på storjurymøte hvor alle juryklassene møtes for å diskutere seg fram til den endelige vinneren. En lærer må følge elevene.
  • Hele klassen oppfordres til å dra til utdelingen av Uprisen på litteraturfestivalen på Lillehammer i slutten av mai.

Økonomi
Det koster ikke klassen noe å være med på prosjektet.

Klassen får tilsendt bøker gratis. Reiseutgifter til lærerseminar og storjurymøte og honorar til kritikerfadder betales av Foreningen !les, Den Kulturelle skolesekken og Norsk Litteraturfestival. Skolen trenger altså ikke å få noen utgifter i forbindelse med prosjektet.

Men vi oppfordrer hele klassen til å ta turen til Lillehammer under utdelingen! På Lillehammer vil klassene møte nominerte forfattere og kunne delta på andre arrangement. Festivalen ordner gratis overnatting og flere måltider, men selve reisen må klassen/fylket finansiere.

Vi oppfordrer også til å låne flere eksemplarer av de nominerte bøkene på det lokale folkebiblioteket.

Media
Uprisen legges merke til. Riksdekkende media dekker prisutdelingen. Og lokalpressen er positive til prosjektet. Skolen vil ha muligheter til å få medieomtale. Pressedekning vil også virke motiverende på elevene.

Søknaden
Fortell kort om klassen, skolen og hvordan dere jobber med litteratur. Og hvorfor dere ønsker å delta som juryklasse for Uprisen.

Mer informasjon om Uprisen her: uprisen.no  

Send søknad til:

Den kulturelle skolesekken i Agder:
Barb.wang@agderfk.no

Søknadsfrist: 1.mai 2021