DKS i skolen

Kulturkontaktens rolle

Skolens primære oppgave er å følge opp DKS slik det står beskrevet i Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida». DKS skal sørge for gode møter mellom elev og profesjonelle kunstnere, og skolen skal legge til rette for at DKS blir en ressurs til undervisningen og sørge for den praktiske tilretteleggingen.

Alle skoler har en kulturkontakt som er ansvarlig for DKS på sin skole. Kulturkontakten har oversikt over når arrangementene kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen, slik at dere i fellesskap sørger for at DKS-besøkene innlemmes i skolens øvrige planer og årshjul. Kulturkontakten er også ansvarlig for evt. elevarrangører på sin skole.

Ressurser

For kulturkontakter:
– Hefte: DKS-portalen, steg for steg
– Hvordan bruke portalen: https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-portalen/kulturkontakt/

For lærere:
– Hefte: Nettsiden, steg for steg
– Verktøyark, TIPS til FORARBEID: Hjelp! DKS kommer. Hva gjør jeg?
– Infoside om DKS i skolen: https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-i-skolen/

Reisebestilling (kommer ikke opp i ny fane men lastes ned på maskinen):
–  Reisebestillingsskjema – grunnskole  – NB: brukes kun ved fasttilbud fra fylket.
Reise ved kommunale produksjoner og fylkets bestillingstilbud skal kommunen betale. 
–  Reisebestillingsskjema – VGS 

Eleven som arrangør: 
–  Arrangørhefte  
–  Sjekkliste for DKS-besøk