Kulturkontaktens rolle

Skolens primære oppgave er å følge opp DKS slik det står beskrevet i Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida». DKS skal sørge for gode møter mellom elev og profesjonelle kunstnere, og skolen skal legge til rette for at DKS blir en ressurs til undervisningen og sørge for den praktiske tilretteleggingen.

Alle skoler har en kulturkontakt som er ansvarlig for DKS på sin skole. Kulturkontakten har oversikt over når arrangementene kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen, slik at dere i fellesskap sørger for at DKS-besøkene innlemmes i skolens øvrige planer og årshjul. Kulturkontakten er også ansvarlig for evt. elevarrangører på sin skole.
Se nærmere beskrivelse under “Ressurser”.

Ressurser

Brukerveiledninger:
Steg for steg DKS-portalen (for kulturkontakter)
Steg for steg nettsiden

Kulturkontakten:
–  Kulturkontaktens rolle og oppgaver – grunnskole
–  Kulturkontaktens rolle og oppgaver – VGS

Reisebestillingsskjema (kommer ikke opp i ny fane men lastes ned på maskinen):
–  Reisebestillingskjema – grunnskole  
–  Reisebestillingskjema – VGS 

Eleven som arrangør: 
–  Arrangørhefte  
–  Sjekkliste for DKS-besøk