DKS i skolen

Kulturkontaktens rolle

Skolens primære oppgave er å følge opp DKS slik det står beskrevet i Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida». DKS skal sørge for gode møter mellom elev og profesjonelle kunstnere, og skolen skal legge til rette for at DKS blir en ressurs til undervisningen og sørge for den praktiske tilretteleggingen.

Alle skoler har en kulturkontakt som er ansvarlig for DKS på sin skole. Kulturkontakten har oversikt over når arrangementene kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen, slik at dere i fellesskap sørger for at DKS-besøkene innlemmes i skolens øvrige planer og årshjul. Kulturkontakten er også ansvarlig for evt. elevarrangører på sin skole.

Ressurser

REISEBESTILLING / ELEVTRANSPORT 
MERK: Våren 2024 skal elevtransport fra grunnskolene både i Troms og i Finnmark sendes til Troms fylkeskommune. Elevtransport for VGS både i Troms og i Finnmark skal sendes til Finnmark fylkeskommune. Fakturainfoen står i reisebestillingsskjemaene:

 • Reisebestillingsskjema VGS

 • Reisebestillingsskjema grunnskole
  Skoler i følgende kommuner bruker dette skjemaet ved ALL elevtranport knytta til DKS:
  FINNMARK: Båtsfjord, Gamvik, Karasjok, Kautokeino, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp,
  Porsanger, Tana, Vadsø og Vardø.
  TROMS: Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Kåfjord, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord og Tjeldsund.
  Skoler i følgende kommuner bruker dette skjemaet kun ved FASTTILBUD. Alt annen elevtransport skal faktureres kommunen:
  FINNMARK: Alta, Berlevåg, Hammerfest, Hasvik, Lebesby og Sør-Varanger
  TROMS: Balsfjord, Bardu, Harstad, Lavangen, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Senja og Sørreisa. 

For KULTURKONTAKTER:
– Hefte: DKS-portalen, steg for steg
– Hvordan bruke DKS-portalen: https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-portalen/kulturkontakt/
– Veiledning for kulturkontakter: https://www.kulturtanken.no/veileder-for-kulturkontakten/

For LÆRERE:
– Hefte: Nettsiden, steg for steg
– Verktøyark, TIPS til FORARBEID: Hjelp! DKS kommer. Hva gjør jeg?
– Infoside om DKS i skolen: https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-i-skolen/

ELEVER SOM ARRANGØRER: 
–  Arrangørhefte  
–  Sjekkliste for DKS-besøk