Utøver

Her finner du informasjon om DKS-ordningen i Troms og Finnmark.

Honorar og diett

Troms og Finnmark fylkeskommune følger fremforhandlet rammeavtale, og honorer etter gjeldende satser. Pr 1.08.2022 er dagshonoraret på kr. 5.342,-

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/ovrig-informasjon/nye-honorarsatser-fra-1.8.2022-i-rammeavtalen-for-den-kulturelle-skolesekken/

Scenekunstproduksjoner som er på Scenekunstbrukets repertoar honoreres etter gjeldende satser. Andre scenekunstproduksjoner honoreres etter avtale.

DIETT
Fylkeskommunen følger statens satser. Se forklaring på hvordan man regner ut diett 
Gjeldende diettsatser: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-innenlands
Her kan du laste ned reiseregningsskjema (Skal ikke sendes inn, men kan brukes for å regne ut dietten og eventuelt som vedlegg til faktura.)

TONO
Alle som gjennomfører produksjoner (unntatt filmer) hvor det brukes musikk, enten live eller innspilt, skal før honorar utbetales sende inn verksoversikt. Om det ikke er lagt inn i DKS-portalen kan det gjøres via TONO-skjema

Kort om turnélegging

Turnélegging, med all logistikk, foretas av turnélegger i fylkeskommunen. Dette innebærer at alt av reise, hotell og leiebilbestillinger foretas av fylkeskommunen. Reiseplan med alle detaljer samt reiserute sendes utøver i god tid før turnéstart.

Vi oppfordrer alle utøvere til å laste ned appen “DKS utøver”, som kan gi god oversikt når man er ute på turné!
Den finnes både for iPhone og Android.

Velkommen til oss i DKS Troms og Finnmark.