Er du utøver?

Troms og Finnmark fylkeskommune følger fremforhandlet rammeavtale og honorer etter gjeldende satser. Pr 1.08.2020 er dagshonoraret på kr. 5.016,-

ASA 4401 – Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylket og fylkeskommuner

Fylkeskommunen følger statens satser for RDO (reise, diett og opphold).

Scenekunstproduksjoner som er på Scenekunstbrukets repertoar honoreres etter gjeldende satser. Andre scenekunstproduksjoner honoreres etter avtale.

TONO: Alle som gjennomfører produksjoner hvor det brukes musikk enten live eller innspilt (unntatt film), skal før honorar utbetales sende inn musikkrapport. Skjema kan lastes ned her: TONO-skjema

Turnélegging med all logistikk foretas av turnélegger i fylkeskommunen. Dette innebærer at alle reise, hotell og leiebilbestillinger foretas av fylkeskommunen. Reiseplan med alle detaljer samt reiserute sendes utøver i god tid før turnéstart.

Velkommen til oss i DKS Troms og Finnmark.