Honorar og diett

Troms og Finnmark fylkeskommune følger fremforhandlet rammeavtale, og honorer etter gjeldende satser. Pr 1.08.2020 er dagshonoraret på kr. 5.016,-
ASA 4401 – Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylket og fylkeskommuner

Scenekunstproduksjoner som er på Scenekunstbrukets repertoar honoreres etter gjeldende satser. Andre scenekunstproduksjoner honoreres etter avtale.

Fylkeskommunen følger statens satser for RDO (reise, diett og opphold).
Hvordan regner du ut dietten? Se forklaring HER
Her kan du laste ned reiseregningsskjema (skal ikke sendes inn, men kan brukes som vedlegg til faktura).

TONO: Alle som gjennomfører produksjoner hvor det brukes musikk enten live eller innspilt (unntatt film), skal før honorar utbetales sende inn musikkrapport. Skjema kan lastes ned her: TONO-skjema

 

DKS og Covid-19

DKS Troms og Finnmark ønsker å gjennomføre så mye som mulig av årets program, men vil måtte gjøre tilpasninger underveis. Vi håper derfor på god dialog, og vil ta kontakt for å gjøre praktiske avklaringer knyttet til hver turné.
Det er også viktig at utøvere snakker med alle skoler i forkant av besøket, for å gjøre eventuelle lokale tilpasninger.
Les våre smittervernveiledere:
Smittevernveileder SKOLE
Smittevernveileder UTØVER

Kort om turnélegging

Turnélegging, med all logistikk, foretas av turnélegger i fylkeskommunen. Dette innebærer at alt av reise, hotell og leiebilbestillinger foretas av fylkeskommunen. Reiseplan med alle detaljer samt reiserute sendes utøver i god tid før turnéstart.

Velkommen til oss i DKS Troms og Finnmark.