DKS for utøvere

Innmelding av forslag

Forslag til turné i DKS i Troms og Finnmark meldes inn i DKS-portalen (som driftes av Kulturtanken).
I DKS-portalen velger man hvilke fylker og/eller kommuner innmeldingen skal sendes til.
Portalen åpner 15. august, for innsendelse av forslag til påfølgende skoleår.
Innmeldingsfrist er 1. oktober kl. 23.59. 
MERK: også de som allerede er antatt, og har vært med på programmet, må søke/reaktivere forslaget sitt.

LES MER om vårt programarbeid her: Innmelding av forslag

Honorar og diett

Troms og Finnmark fylkeskommune følger fremforhandlet rammeavtale for DKS, og honorer etter gjeldende satser. Pr 01.08.2024 er dagshonoraret på NOK 5.913,-
Scenekunstproduksjoner som er på Scenekunstbrukets repertoar honoreres etter gjeldende satser. Andre scenekunstproduksjoner honoreres etter avtale.

DIETT
Fylkeskommunen følger statens satser. Se forklaring på hvordan man regner ut diett 
Gjeldende diettsatser: https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-innenlands
Her kan du laste ned reiseregningsskjema (Skal ikke sendes inn, men kan brukes for å regne ut dietten og eventuelt som vedlegg til faktura.)

Kort om turnélegging

Turnélegging foretas av turnélegger i fylkeskommunen. Dette innebærer at alt av fly-, hotell- og leiebilbestillinger foretas av fylkeskommunen. Reiseplan sendes utøver i god tid før turnéstart.

Vi oppfordrer alle utøvere til å laste ned appen “DKS utøver”, som kan gi god oversikt når man er ute på turné!
Den finnes både for iPhone og Android.

Velkommen til oss i DKS Troms og Finnmark.