Kjell Arthur Helmersen Daglig leder

Kjell Arthur Helmersen
Daglig leder
77 78 86 61 / 415 29304

 

Mona Aas Johansen
Koordinator grunnskole
77 78 86 56 / 414 14234

Helle Ramstad

Helle Ramstad
Ansvarlig litteratur
77 78 86 59 / 975 09477
Hanne Mikalsen
Hanne Mikalsen
Ansvarlig musikk
77 78 86 64 / 975 44807

Marianne Linløkken

Marianne Linløkken
Ansvarlig visuell kunst
Koordinator Den kulturelle spaserstokken
77 78 86 51 / 481 04371
Brynjar Rasmussen - foto Knut Åserud

Brynjar Rasmussen – foto Knut Åserud

Brynjar Rasmussen
Kunstnerisk leder
78 96 42 74 / 958 34270
Kristin Sundelin - foto Knut Åserud

Kristin Sundelin – foto Knut Åserud

Kristin Sundelin
Koordinator VGS
78 96 42 16/ 482 80818
Anne Moen - foto Knut Åserud

Anne Moen – foto Knut Åserud

Anne Moen
Turnélegger scenekunst
78 96 42 08
Bernt Johnny Bertheussen - foto Monica Milch Gebhardt

Bernt Johnny Bertheussen – foto Monica Milch Gebhardt

Bernt-Johnny Bertheussen
Ansvarlig kulturarv
78 96 42 62 / 905 69846