Kontakt oss

Kjell Arthur Helmersen
Daglig leder
77 78 86 61 / 415 29 304

 

Mona Aas Johansen
Koordinator grunnskole/fagansvar film
77 78 86 56 / 414 14 234
Kristin Sundelin
Koordinator VGS/fagansvar litteratur
78 96 42 16 / 482 80 818
Hanne Mikalsen
Hanne Mikalsen
Fag- og turnéansvar musikk
77 78 86 64 / 975 44 807
Marianne Linløkken
Fag- og turnéansvar visuell kunst
77 78 86 51 / 481 04 371
Brynjar Rasmussen
Kunstnerisk leder
78 96 42 74 / 958 34 270
portrett
Vera Helene Ridderseth
Fag- og turnéansvar scenekunst
77 78 86 52 / 970 10 031
Anne Moen
Turnéansvar film VGS og litteratur
78 96 42 08 / 959 08 712
Bernt-Johnny Bertheussen
Fag- og turnéansvar kulturarv
905 69 846