Privacy Policy

Personvern

Troms og Finnmark fylkeskommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Her kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.

Personvernreglene   

I juli 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen gjelder for alle EU/EØS-land.

Hvor henter vi opplysningene fra?

Fylkeskommunen henter som regel inn nødvendig informasjon direkte fra deg, for eksempel når du søker om tjenester fra oss via nettskjema på hjemmesiden vår. Når du ringer oss, sender en e-post eller er i kontakt med oss på annen måte, gir du fra deg opplysninger. Opplysningene gjør fylkeskommunen i stand til å saksbehandle din henvendelse.  

I noen tilfeller kan vi også hente opplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre. Eksempler inkluderer: NAV, Folkeregistret, Brønnøysundregistrene og Skatteetaten.  

Du har rett til å få informasjon om hvorfra vi henter opplysninger om deg. De ulike fagområdene i fylkeskommunen skal gi deg informasjon om dette når du søker en tjeneste eller ytelse.

Informasjonskapsler (cookies)

Troms og Finnmark fylkeskommune bruker informasjonskapsler på sine nettsider. Når du besøker våre nettsider samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i nettleseren din.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Fylkeskommunen behandler opplysninger som blant annet  

 • identitet: navn, fødselsnummer, d-nummer, kjønn og statsborgerskap
 • kontaktopplysninger: adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • relasjoner til andre, for eksempel ektefelle, samboer, barn og sivilstatus
 • helseopplysninger, eksempelvis diagnose og medisiner
 • opplysninger knyttet til tjenester du bruker, for eksempel innen videregående opplæringog skole, tannhelse, samferdsel og kultur.  

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Du kan lese mer på Datatilsynets sider om hva som regnes som personopplysninger.

Hvem deler vi opplysningene dine med?

Fylkeskommunen utleverer kun personopplysninger når det foreligger gyldig rettslig grunnlag. Opplysningene dine kan bli utlevert til andre offentlige aktører som har lovlig grunnlag for å bruke opplysningene i sin saksbehandling. Dette gjelder blant annet: 

 • NAV
 • Skatteetaten
 • Statistisk sentralbyrå
 • Utdanningsdirektoratet
 • Lånekassen 

Fylkeskommunen bruker i hovedsak egne fagsystemer til å behandle opplysninger. Når slike systemer ligger hos eksterne leverandører, stiller vi krav til leverandøren om sikkerhet, kontroll og dokumentasjon for å beskytte dine opplysninger.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver. Opplysninger vil som hovedregel slettes når dette behovet faller bort, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare dem etter andre regelverk, som arkivloven.

Dine rettigheter

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis. For henvendelser om rettigheter kan du kontakte fylkeskommunen via  

Rett til innsyn  

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Du vil få svar så raskt som mulig, og senest innen 30 dager. Hvis du ber om innsyn, kan du blant annet få svar på: 

 • hvilke formål vi behandler dine personopplysninger for
 • hvor dine opplysninger er hentet fra
 • om dine opplysninger deles med andre og eventuelt til hvem.   

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er og at ingen gir seg ut for å være deg.  

Rett til korrigering og retting  

Hvis du oppdager at fylkeskommunen har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.  Vi ber deg om å ta kontakt med oss, slik at vi kan rette opp feilen så raskt som mulig.  

Rett til å klage til Datatilsynet  

Hvis du mener at fylkeskommunens behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, så kan du klage på behandlingen ved å sende oss en skriftlig henvendelse.  

Hvis vi ikke tar klagen til følge, kan du klage til Datatilsynet. Du finner nærmere informasjon på Datatilsynets nettsider.

Troms og Finnmark fylkeskommune er behandlingsansvarlig

Det betyr at fylkeskommunen er ansvarlig for hvordan personopplysninger blir brukt, og at bruken er i samsvar med i personvernreglene.  

Du kan kontakte fylkeskommunen via: 

 • E-post: postmottak@tffk.no
 • Telefon: 77 75 50 00
 • Postadresse: Troms og Finnmark fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø
 • Besøksadresser:
  Strandvegen 13
  9007 Tromsø

  Henry Karlsens plass 1
  9800 Vadsø

Fylkeskommunen oppfordrer til å ikke sende sensitive opplysninger på e-post. Skal du sende slike opplysninger til oss kan du bruke e-Dialog eller sende brev.