DKS i kommunen

Kommunekontaktens oppgaver

Kommunen har overordnet ansvar for drift, organisering og utvikling av Den kulturelle skolesekken i egen kommune, jamfør Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida», tildelingsbrev fra fylkeskommunen og til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Nærmere beskrivelse av oppgavene finner du under ressurser.

Ressurser

Kommunekontaktens rolle og oppgaver

Brukerforum DKS-portalen

Reisebestillingsskjema (kommer ikke opp i ny fane men lastes ned på maskinen):
–  Reisebestillingskjema – grunnskole  brukes kun på fasttilbud. Kommunen betaler transport ifm bestillingstilbud og egne, kommunale aktiviteter.

Søkbare midler

Hvert år har kommunene mulighet for å søke midler til eget DKS-prosjekt.
Informasjon kommer her når det er klart.