DKS i kommunen

Kommunekontaktens oppgaver

Kommunen har overordnet ansvar for drift, organisering og utvikling av Den kulturelle skolesekken i egen kommune, jamfør Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida», tildelingsbrev fra fylkeskommunen og til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Nærmere beskrivelse av oppgavene finner du under ressurser.

Ressurser


REISEBESTILLING / ELEVTRANSPORT
 
MERK 1:
Våren 2024 skal elevtransport fra grunnskolene både i Troms og i Finnmark sendes til Troms fylkeskommune. Fakturainfoen står i reisebestillingsskjemaet som finnes i lenke under
MERK 2: 
Skoler i følgende kommuner bruker dette skjemaet ved ALL elevtranport knytta til DKS:
FINNMARK: Båtsfjord, Gamvik, Karasjok, Kautokeino, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp,
Porsanger, Tana, Vadsø og Vardø.
TROMS: Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Kåfjord, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord og Tjeldsund.
MERK 3:
Skoler i følgende kommuner bruker dette skjemaet kun ved FASTTILBUD. Alt annen elevtransport skal faktureres kommunen:
FINNMARK: Alta, Berlevåg, Hammerfest, Hasvik, Lebesby og Sør-Varanger
TROMS: Balsfjord, Bardu, Harstad, Lavangen, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Senja og Sørreisa. 

Reisebestillingskjema – grunnskole  (Husk å lese alle merknadene over.)

 

Søkbare midler

Hvert år har kommunene mulighet for å søke midler til eget DKS-prosjekt. Det gis støtte på inntil 75 % av kostnadsrammen for prosjekter. Tilskuddsbeløpet er begrenset oppad til kr. 50 000.
Søknader på under kr. 10 000 behandles ikke.
Nærmere info om dette kommer høsten 2024.