DKS i kommunen

Kommunekontaktens oppgaver

Kommunen har overordnet ansvar for drift, organisering og utvikling av Den kulturelle skolesekken i egen kommune, jamfør Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida», tildelingsbrev fra fylkeskommunen og til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Nærmere beskrivelse av oppgavene finner du under ressurser.

Ressurser

Kommunekontaktens rolle og oppgaver

Brukerforum DKS-portalen

Reisebestillingsskjema (kommer ikke opp i ny fane men lastes ned på maskinen):
–  Reisebestillingskjema – grunnskole  brukes kun på fasttilbud. Kommunen betaler transport ifm bestillingstilbud og egne, kommunale aktiviteter.

Søkbare midler

Hvert år har kommunene mulighet for å søke midler til eget DKS-prosjekt. Det gis støtte på inntil 75 % av kostnadsrammen for prosjekter. Tilskuddsbeløpet er begrenset oppad til kr. 50 000.
Søknader på under kr. 10 000 behandles ikke. Søknadsfrist 15. november 2023.

Her finner du kriterier og direkte lenke til søknadsskjema