Kommunekontaktens oppgaver

Kommunen har overordnet ansvar for drift, organisering og utvikling av Den kulturelle skolesekken i egen kommune jamfør Stortingsmelding 8 «Kulturell skulesekk for framtida», tildelingsbrev fra fylkeskommunen og til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler. Nærmere beskrivelse av oppgavene finner du under ressurser.

Ressurser

Kommunekontaktens rolle og oppgaver

Brukerforum DKS-portalen

Reisebestillingsskjema (kommer ikke opp i ny fane men lastes ned på maskinen):
–  Reisebestillingskjema – grunnskole