ALLE KAN JO ENGELSK?

arrow_back Produksjoner

Musikk + nynorsk / litteratur – "Eit musikalsk tekstlaboratorium"

Denne produksjonen parar musikk og nynorsk – ein enkel produksjon som handlar om å nytte nynorsken til noko anna enn å pugge gloser og grammatikk. Let's face it: nynorsken er ikkje så kul som engelsken. Ikkje ein gang som tysken. For ikkje å snakke om bokmålet. Denne produksjonen er kanskje ikkje nok til å gjere nynorsken "kul" – men han vil forhåpentleg åpne augo litt for dette språket som kunne ligge mange nærare hjarta.

Me omset frå engelsk til nynorsk

Målet er at alle elevar skal få skrive. Etter nokre skriveøvingar går me i gang med den konkrete songen som skal omsetjast. Litt tekstleik, senke skuldra, ikkje gjere det så farleg. Tekstalkymi er jakta på tekstleg gull, men i laboratoriet er me ikkje redde for gråstein.

 


Varighet

1 timer og 20 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

300

Oppriggingstid

10 minutter

Nedriggingstid

10 minutter

Arena/rom

Klasserom, Auditorium, Annet eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

14 dagar før eg kjem: Velje song!

 • Kvar skole har på førehand vald ut ein – 1 – song som alle klassar på skulen skal jobbe med. Eg vil gjerne vite kva for song dette er minst 14 dagar før eg kjem.
 • Se Kjell Inges egen info-video 
   

Dag 1 • Musikalsk tekstlaboratorium! (klassevis)

 • Introduksjon til gjendikting + skriveoppgåver
 • Alle elevane skriv så kvar sin eigen gjendikting av songen (den som er vald for heile skulen)
 • Gruppearbeid. Kvar gruppe einast om ei felles løysing. Me les høgt. Det vil dermed bli rundt 5-6 tekstar per klasse.
 • Fellestid: Til slutt samlast klassen om ein tekst som dei vil at eg skal ta med meg, sett saman av klassens forslag.

Totalt: 80 minutter

Dag 2 • Konsert!

 • I konserten framfører me den klassens gjendikting som eg syns funka best eller har utmerkt seg på ein eller annan måte. :-) Applaus!
 • Eg har óg skrive min versjon av songen – og eg framfører óg den. Ikkje meininga at dette er «fasit» – men eg syns alltid sjølv det er kjekt å sjå kva ein kursleiar har tenkt eller skrive om same oppgåve.
 • I tillegg framfører eg nokre av mine eigne songar – og snakkar også litt om dei og om tekst generelt. Det blir ein konsert med spesielt fokus på tekst – og på gode historiar!

Totalt: 35 minutter

 

Kjell Inges bakgrunn

Eg har gitt ut 6 musikkalbum. To av dei, «Aks av gull» (Sting på nynorsk) og «Aks av gull – i symfoni (med SSO)» inneheld norske gjendiktingar av artisten Stings songar. Fleire av mine eigne songar har óg fått mykje radiorotasjon, deriblant «Eg fant ein ring», som i ein periode var den 6. mest spelte på norsk radio.

For øvrig har eg utdanning som cand.mag., med norsk, engelsk mellomfag og kristendom i fagkrinsen. Eg har vore lærar ved vidaregåande og i vaksenopplæringa i fleire år. Frå 2003 starta eg for fullt som frilans songar, låtskrivar og tekstforfattar. Parallelt driv eg eige kommunikasjonsbyrå, The KIT as – etter at eg slutta i reklamebyrået Melvær & Co samme år. Fra skrivestua mi i «Tinfabrikken» har eg invitert til kurs i kreativ skriving, og dei har vore godt omtykte (https://www.kjellingetorgersen.no/artikkel/kreativ-skriving-skrivekurs)

 

Læreplanrelevans

Overordnet del
Se rullegardinmeny: "Kobling til læreplanverket"

Utdanningsprogram
Alle utdanningsprogram

Fellesfag
Engelsk og norsk

Programfag
Studiespesialisering, Musikk, dans og drama

Valgfritt programfag
Engelsk, kommunikasjon og kultur, musikk fordypning og Teaterproduksjon fordypning

Arrangert av

Rogaland fylkeskommune

Produsert av

DKS Rogaland 

Utøvere

Kjell Inge Torgersen

Andre medvirkende

Kjell Inge Torgersen

Gruppenavn

Kjell Inge Torgersen

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Gudrun Karina Opheim, tlf: +47 97 79 74 96, e-post: gudrun.karina.opheim@rogfk.no

Susanne Viste Bie, tlf: +47 92 20 31 37, e-post: susanne.viste.bie@rogfk.no

Produsent/fagansvarlig

Susanne Viste Bie, tlf: +47 92 20 31 37, e-post: susanne.viste.bie@rogfk.no

Kontaktperson utøver

Susanne Viste Bie, tlf: +47 92 20 31 37, e-post: susanne.viste.bie@rogfk.no

Kjell Inge Torgersen, tlf: +47 90 07 06 19, e-post: post@kjellingetorgersen.no