Honorar

Rogaland fylkeskommune følgjer «ASA 4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner.” 

Honorarsatsene i ASA4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS) er oppdatert. De nye satsene gjelder fra 1.8.2024.

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande)

Frå 1. august 2024 er honorarsatsen kr 5913 per formidlingsdag. Møte og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgjevar vert honorert med kr 826 per time for faktisk medgått tid. Enighet i forhandlingene med KS om Honorarsatser i DKS-avtale – Creo (creokultur.no)

Scenekunst

Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Scenekunstbruket sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Scenekunstbruket. Velkommen til Scenekunstbruket – Scenekunstbruket