Honorar

Rogaland fylkeskommune følgjer «ASA 4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner.” 

Satsar for oppdragstakarar (sjølvstendig næringsdrivande)

Frå 1. august 2022 er honorarsatsen kr 5620 per formidlingsdag. Møte og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgjevar vert honorert med kr 782 per time for faktisk medgått tid. Enighet i forhandlingene med KS om Honorarsatser i DKS-avtale – Creo (creokultur.no)

Scenekunst

Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Scenekunstbruket sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Scenekunstbruket. Velkommen til Scenekunstbruket – Scenekunstbruket