Lærarens rolle

Du som er lærar har ei nøkkelrolle for at DKS-besøket på skolen skal bli så bra som mogleg.

I ein travel skulekvardag vil det alltid vere opp til skulen kva ein har tid til å prioritera, men det å førebu elevane på besøket kan utgjere ein skilnad når det gjeld kva utbytte elevane sit igjen med.

Førebuingar:

Det aller viktigste er å:

  • Førebu klassen på kven som skal koma.
  • Bruka bakgrunnsmaterialet som er tilgjengelig fra Den kulturelle skulesekken på nettsidene våre.

Spørsmål?

Har du spørsmål om ein produksjon som skal koma til din klasse? Ta kontakt med den som står som kontaktperson for denne produksjonen på nettsida vår.

Ressursside for lærarar

Kulturtanken og DKS nasjonalt har samla ei ressursside for lærarar med meir info:

Ressursside om DKS for lærere