Kontakt oss

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffsgt. 1
4010 Stavanger

Postadresse
DKS Rogaland
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelinga
Postboks 130
4001 Stavanger

Fakturaadresse

EHF-faktura: Organisasjonsnr: 971045698

Rogaland fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 299
4002 Stavanger

DKS-medarbeidarane

Anne-Kristin Sæther
Fagkoordinator
Kompetanseutvikling, informasjon og kontakt med kommunane
anne-kristin.saether@rogfk.no
Tlf: 411 04 136

Anne Kristin Høiland
Turnélegger og produsent for visuell kunst
anne.kristin.hoiland@rogfk.no
Tlf: 480 08 838

Arild Wold Hoem
Turnélegger og produsent musikk
arild.wold.hoem@rogfk.no
Tlf: 915 89 626

Elin Hetland
Turnélegger og produsent for kulturarv
elin.hetland@rogfk.no
Tlf: 992 68 657

Gudrun Karina Opheim
Turnélegger og produsent for film
gudrun.karina.opheim@rogfk.no
Tlf: 977 97 496

Knut Finsaas-Kleiberg (i permisjon fram til januar 2025)
Turnélegger, UKM-kontakt og produsent for scenekunst og musikk
knut.finsaas-kleiberg@rogfk.no
Tlf: 905 39 466

Susanne Viste Bie
Turnélegger, UKM-kontakt og produsent for litteratur
susanne.viste.bie@rogfk.no
Tlf: 922 03 137

Vibeke Rullestad
Turnélegger og produsent for scenekunst
vibeke.rullestad@rogfk.no
Tlf: 48 14 63 43

Sigbjørn Håland
Turnélegger og produsent for musikk
sigbjorn.haland@rogfk.no
Tlf: 402 26 522

Hilde Blesvik
Kontakt vidaregåande skule
hilde.blesvik@rogfk.no
Tlf: 911 33 255